fredag 26 augusti 2011

Höststart för Bromma stadsdelsnämnd

Igår kväll var det dags för stadsdelsnämndsmöte för första gången under hösten. Medborgare framförde oro om växtlighet som sväller ut över gatutrymmet. Jag framförde att det är viktigt att medborgarna anmäler sådana platser till driftcentralen, samt slog ett slag för de trygghetsvandringar förvaltningen årligen genomför, vilka ökar tryggheten i stadsdelen.

På agendan stod, förutom en del anmälningsärenden, att nämnden inom ramen för 2013 års parkinvesteringar beslutade att anlägga en mindre skateboardramp i anslutning till Ålstensängen/Solviksängen, initierat genom ett medborgarförslag. Verksamheten hemstöd och boendestöd avvecklades. Brukarna får istället välja bland de privata utförarna och får på så sätt sina behov tillgodosedda. Dessutom förelåg bland annat remiss om att rapportera, anmäla och avhjälpa missförhållanden i skolan. Förvaltningen hade skrivit ett positivt och detaljerat svar som ställde sig bakom utredningen. Jag anser att det skulle vara bra om en sådan reform kommer till stånd, då lärarnas lojalitet med verksamhetens mål och elevers rätt till kunskap poängteras, snarare än lojaliteten med ledningen.

På övriga frågor tog jag upp den obrukbara plaskdammen i Båtmanstorpet, som har bekymrat brukarna i Riksby under sommarsäsongen. Tyvärr har entreprenörer tackat nej till reparationsuppdraget, men förvaltningen gav ett löfte om att plaskdammen ska vara badbar till sommaren 2012.

Etiketter: ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter