torsdag 10 november 2011

Ombud på SKL:s kongress

Jag har förmånen att få vara ombud för Centerpartiet på Sveriges Kommuners och Landstings, SKL:s kongress. Majoriteten är knapp och det finns inte mycket utrymme att förändra förslag styrelsen har lagt. Man bifaller, besvarar eller avslår nästan 89 motioner. Viktigast är inriktningsdokumentet som består av "Förbundets verksamhet", "Möjligheter och utmaningar" och "Verksamhetens inriktning 2012-2016".

Jag var uppe i debatten under avsnittet "Möjligheter och utmaningar" där styrelsen defensivt beskriver miljöarbetet och är ute på hal is då man vill förändra livsstil. Jag citerar styrelsen: "Samtidigt som klimatfrågan blir allt mer angelägen har kraftfulla internationella överenskommelser visat sig svåra att genomföra. För att hejda den negativa utvecklingen av klimatet fordras nya lösningar med koppling till både livsstil och ny teknik." (s 14, inriktningsdokumentet).

Jag anförde följande:
"När det gäller möjligheter och utmaningar om klimatomställningen avsnitt 2.10 yrkar jag bifall till styrelsens förslag, men vill göra ett medskick till styrelsen som lite för defensivt skriver om miljöarbetet. I min verklighet i Stockholms stad ser vi klimatarbetet som en stor möjlighet. Klimatfrågan blir allt mer angelägen, som styrelsen skriver. Men i mina ögon sett står Sverige internationellt sett som en förebild och driver på utvecklingen, i såväl EU som globalt. Jag instämmer i att nya lösningar fordras både nationellt och lokalt, men inte ska vi döma över och förändra människors livsstil, som styrelsen skriver. Nej, nyckeln till framgång är ambitiösa, tydliga, mätbara mål, att bejaka ny teknik och hitta metoder för att ge incitament till den som gör miljöval eller att den som smutsar ned får betala för det. Vi ska inte döma människor som kör bil, utan premiera den som kör fossilfritt eller går före teknikmässigt. Utmaningen är att hitta incitament för brukare och företagare som tex viktbaserad avfallstaxa, lönekriterier som premierar miljöansvar i arbetet eller att kommuner har rådighet att ta ut avgifter för vägar eller dubbdäcksanvändning. På så sätt kan vi som politiker få människor att ändra på hur de gör saker, utan att vara fördömande eller skuldbelägga vad de gör. Och på så sätt kan vi kombinera en offensiv miljöpolitik med ökad tillväxt, som vi vill ha i framtiden. Tack!"

Etiketter: , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter