söndag 8 juli 2012

C vill satsa ytterligare på Yrkeshögskolan

Annie Lööf och Centerpartiet vill se 10 000 nya platser på Yrkeshögskolan under de kommande fyra åren. Detta är en av hörnstenarna i en hållbar arbetslinje. I en yrkeshögskoleutbildning ingår Lärande I Arbete dvs praktik i olika företag i branschen. Yrken att välja bland är allt från energitekniker till trädgårdsmästare eller vårdadministratör. Utbildningarna är eftergymnasiala och skapas i samverkan med näringslivet. Därav är sysselsättningsgraden hög då de studerande är klara med sin utbildning.

I mars/april i år lämnade Myndigheten för Yrkeshögskolan en återrapport "På väg mot 100 % matschning" om läget. Man skriver i sammanfattningen så här: "Myndigheten bedömer att ytterligare minst en fjärdedel av ansökningarna håller så hög kvalitet att dessa kan ingå i yrkeshögskolan. Det är således brist på resurser och inte brist på efterfrågan från arbetslivet som begränsar utbudet på utbildade inom yrkeshögskolan." Myndigheten konstaterar också att man i sin instruktion inte har i uppdrag att samla statistik kring utbildningarna och därför inte gör det i någon större utsträckning.

Myndigheten för Yrkeshögskolan har också ett samordnande uppdrag i att validera nyanländas kunskaper. Se valideringsinfo.se I den frågan har vi i Arbetsmarknadsberedningen i KSL, Kommunförbundet Stockholms län fått en rapport från Matchning Södertörn om att det tar alldeles för lång tid för nyanlända att få sina kunskaper validerade, vilket givetvis är förödande för individens möjlighet att hitta ett jobb.

Tyvärr känner nog få gymnasister till Yrkeshögskolan som möjlighet. Därför måste vägledningen fungera bättre på gymnasieskolorna. Förslaget på satsning är ett bra initiativ som kan ge fler individer möjlighet att ta första steget in på en arbetsplats snabbare, men också en möjlighet för företag att få rätt kompetens. Jag hoppas att förslaget får stöd i Alliansen.

TV4, DN rapporterar. Bloggar gör Eva Andersson

Etiketter: , , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter