onsdag 14 november 2012

Budget 2013 om arbetsmarknad, företagande, integration

Idag och imorgon pågår budgetfullmäktige i Stockholms stadshus. Följ gärna debatten här. Jag fick förtroendet att föra Centerpartiets talan i debatten om arbetsmarknad, företagande och integration. Här följer mitt anförande:

"Centerpartiet vill ha ett Stockholm där människor är fria och kan växa. Den som inte kan försörja sig själv är inte helt fri. Den som måste stå med mössan i hand för att klara sitt uppehälle är beroende, beroende på fel sätt av andra och av vår stat eller kommun. Men den som tjänar pengar för att kunna betala hyra, mat, kläder, nöjen och för sina barn är oberoende och självständig. Den känner frihet. Makten över sitt eget liv, sina egna tillgångar, makten att fatta egna beslut. Målet för Alliansens politik är att så många som möjligt ska kunna försörja sig själva. Vi vet vad känslan av makt över sin egen vardag betyder. Att vara en förebild för sina barn. Stolthet, självvärdighet.

För att fler ska kunna försörja sig  själva krävs fler företag som kan vara jobbskapande. Flera reformer blir verklighet just nu:
  • Det entreprenöriella lärandet införs i skolan. Det ligger till grund för att ta initiativ, testa idéer och bejaka entreprenörskap.
  • Det har blivit enklare att starta och driva företag.
  • Svenska för invandrare med yrkesinriktning är en succé och utökas för att tillvara kompetens och vinna tid.
  • Vi satsar även på fler praktik- och lärlingsplatser för ungdomar, invandrare och flyktingar.
Men fortfarande låser arbetsmarknadens hårda regleringar in människor, samtidigt som trösklarna för unga och nyanlända är alldeles för höga för att på egen hand ta sig in i värmen. Det finns fortfarande hinder för nyanlända att ta ett jobb från första dagen. Dessa utmaningar måste och kan Alliansen anta.

Jag är glad över alla de projekt som ryms inom Arbetsmarknadsnämnden för att unga ska få arbete - och framför allt de goda effekter projekten ger. Men det finns mer att göra.

Utan en meningsfull uppgift är risken stor för passivitet och beroende, hopplöshet och uppgivenhet. Vår politik ska stärka människor. Är det något vi i Centerpartiet kämpar för är det för att minska ungdomsarbetslösheten.

För våra ungas skull måste studie- och yrkesvägledningen förbättras, ska vi främja strategiska företagsetableringar i ytterstaden, samverka med stadens företagsområden, bli en ännu mer attraktiv företagskommun genom regelförenklingar, och låta Stockholm vara en turistmagnet så det blir fler jobb i besöksnäringen.

De nya jobben finns i små och växande företag - ofta i tjänstebranschen. De nya jobben finns inte hos kommunen. För att starta företag krävs fria, självständiga, idérika människor. Vår politik ger dessa stockholmare förutsättningar att verka och växa. Bifall till kommunstyrelsens förslag."

0 Comments:

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter