söndag 29 november 2009

Stockholmscentern – där vi får växa

I senaste numret av Bladet skrev jag ledaren, som handlade om ledarskap för växande. Jag skrev inte om vår distriktsordförande för att vara snäll, inte för att vara omtänksam, utan för att visa på att en god ledare kan få andra att växa och att den enskilde personen har ett ansvar för sina val och handlingar. Centerpartiet vill ha ett Sverige där vi får växa. Vi vill visa på att individens kraft är så stor, om vi bara tillåter den växa och blomstra. Nedan följer texten:

Snart har jag varit medlem i Centerpartiet i fem år. Det har varit fem fantastiska och innehållsrika år. Jag har fått förtroende att sitta i Utbildningsnämnden, som mitt första politiska uppdrag. Det är lärorikt och utmanande. Underbar är känslan av att kunna påverka politiken i den riktning jag och Centerpartiet vill. Att se saker hända på ens eget initiativ är stort: Miljöformuleringar i skolplanen, särskilt uttalande om övervakningskameror eller en samordning av elevavräkningar i Stockholms län för att underlätta för friskolor. Jag har självklart en inre drivkraft, men för växande och utveckling krävs ledare som är lyhörda och stödjande, bekräftande och bejakande. Ledare som ger lite frihet i taget och visar tillit. Som vår distriktsordförande Per Ankersjö gör. Tack!

Jag vill att Stockholmscentern ska vara ett forum för medlemmar oavsett kön, etnicitet eller sexuell läggning att växa i. Initiativ och kreativitet ska få blomstra och tas tillvara. Drivkraft ska ses som en tillgång, inte ett hot. Avdelningar och nätverk kan ta initiativ och öppet bjuda in. Kandidater kan mobilisera och valarbetare organisera. Om vi bara har vårt gemensamma mål klart för oss; om att vinna valet 2010 i riksdag, landsting och kommun med ”det borgerliga miljöalternativet” som paroll kan vi låta medlemmarna utbilda sig, få testa idéer och pröva argument. Med positiv konkurrens kan vi bli starka och toppa oss själva. Genom att leva Centerpartiets idéprogram – vara centerpartister i tanke, ord och handling – kan vi öva på att leda Stockholm och Sverige.

För på samma sätt vill jag se Stockholm och Sverige: Öppet, grönt, med företagande och mångfald som grund. Där individen är fri, tar ansvar för sig själv och andra och får växa. På egen hand och tillsammans med andra.

Ta ansvar för ditt växande som medlem: Anmäl dig som certifierad valarbetare, nominera dig själv inför valet och börja nätverka, delta i kampanjer och politikpubar, kom med förslag om aktiviteter och utbildningar. Använd ditt medlemskap för att växa. Ingenting är omöjligt.

Rättelse: Jag blev medlem 1 januari 2004, så jag har varit medlem i sex år.

Etiketter: , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter