fredag 29 januari 2010

Om gröna zoner i Dagens Industri

Idag har jag en debattartikel i Dagens Industri. Innehållet följer här:

På Centerpartiets stämma i våras antogs ett förslag för att minska utanförskapet i områden med hög arbetslöshet. Receptet är ökat entreprenörskap och nyföretagande. På tio orter i Sverige vill vi införa sk nystartszoner enligt ett fungerande koncept från Frankrike.

Socialdemokraterna anger att de har en särskild politik för utsatta bostadsområden där de satsar resurser och ger stöd. Men bara genom egenmakt och riktiga jobb kan individer bli starka.

Modellen med nystartszoner har testats i Storbritannien, Frankrike, Italien och USA i sk enterprise zones eller empowerment zones och innebär att företag som startar inom zonen får halverad arbetsgivaravgift. Jag skulle se en ytterligare poäng i att rikta nystartszonen mot gröna företag. Det betyder att företag som arbetar med såväl klimattjänster som inom gröna näringar skulle kunna få en halverad arbetsgivaravgift om de placerade sitt företag på en av de tio orterna, som enligt en uträkning är Rosengård i Malmö, Tensta utanför Stockholm, Skäggetorp i Linköping, Angered i Göteborg, men också platser i tex Örebro, Eskilstuna och Trollhättan. Det innebär att dessa tio orter skulle bli paradis för gröna företag, med halverad arbetsgivaravgift under till en början fem år. Att starta ett grönt företag i en nystartszon skulle alltså bli mer förmånligt än att förlägga det till Fritsla eller Falun.

Företagande gör att människor förverkligar sina drömmar. Det skapar sysselsättning åt företagaren och ibland åt andra. Tanken är att företagen ska anställa en viss procent av de boende i utanförskapsområdet. Individer som får möjlighet att jobba med det de vill upplever större lycka och frihet. Att prioritera de gröna företagen skulle gynna en utveckling av klimattjänster och teknikutveckling, men också grönsakshandel, ekologisk odling, import av miljövänligt och ekologiskt livsmedel, trädgårdsmästeri osv. Kluster för gröna företag skulle uppstå på sina håll i Sverige. I utbildningar på orten ska man också satsa på kvalitet, ledarskap och entreprenörskap.

Företagandet ger en levande ort. Även om inte alla företagare själva skulle komma från just utanförskapsområdena så skulle de bidra till en starkt positiv effekt, i form av självstyrka. En ort med företagskluster skulle även på sikt dra till sig fler restauranter, caféer, frisersalonger och butiker. Det händer något på orten. Det blir liv och rörelse. Tryggheten ökar. Delaktigheten gör att stoltheten för orten växer. Då känner människor att deras ställe är en plats att räkna med, att tala om, att stå upp för på ett positivt sätt.

Nystartszoner är ett sätt att subventionera en viss typ av företag, vilket skulle leda till en snedvriden konkurrens Det är alltså orättvist för de som precis startat på annat håll. Men Sverige har en potential i utveckling av klimattjänster. Och vi behöver ett entreprenöriellt lyft nu när ekonomin går uppåt.

Människor vill växa och känna mening, att de är behövda. Med ett jobb växer självkänslan, en tro på sig själv och sin förmåga, men även på framtiden. Denna tro och livsglädje kan föras över till våra barn, som vinner en tro på framtiden och sig själva, vilket i sin tur leder till förbättrade resultat i skolan. Bara med hjälp av entreprenörskap och riktiga jobb som ger egenmakt till individerna - aldrig med bidrag - kan vi få våra utanförskapsorter att resa sig – få empowerment – av egen kraft.

Helen Törnqvist
Vice ordförande
Centerpartiet i Stockholms stad
Nominerad till riksdag och stadsfullmäktige

Etiketter: , , , , , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter