tisdag 2 mars 2010

Olofsson levererar förnybar energi

Maud Olofsson skriver idag på DN debatt om att det ska byggas 2000 vindkraftverk på tio år. Det här har Centerpartiet kämpat för i decennier. Tack vare energiuppgörelsen i Alliansen 2009 har Maud Olofsson fått gehör i regeringen för att bygga ut förnyelsebara energikällor - och det med råge. Sverige har idag EU:s högsta andel förnyelsebar energi. 2020 ska hälften av energin vara förnyelsebar.

Genom att förse Sverige med inhemsk energi slipper vi vara beroende av kol och olja från andra länder, vilket ju smutsar ned vår miljö. Genom en stabil elförsörjning hålls priserna nere. I samtal med Norge ska hon lösa överföringskapaciteten mellan de nordiska länderna.

Olofsson förklarar också samspelet mellan människa-marknad och miljö i följande förklaring av elcertifikatsystemet:

Medlet för att nå målet är elcertifikatsystemet som är ett marknadsbaserat teknikneutralt system. Drivkraften är att den billigaste produktionen byggs först vilket håller nere kostnaden för företag och elkonsumenter. Systemet är ett mycket effektivt styrmedel för att driva fram investeringar i ny miljövänlig elproduktion.


Det är inte tu tal om att Maud Olofsson levererar. Och det i miljöns och företagandets tecken.
Bloggar gör Ankersjö, Naturskyddsföreningen, Svensson, Assarsson

1 Comments:

Blogger Bibliotekarien said...

De senaste 4 åren har vindkraften byggts ut som aldrig förr. Vad gjorde de rödgräna med Miljöpartiet i spetsen för miljöpolitiken under sina senaste 12 år vid makten?

Se statistik på http://valfakta.blogspot.com/2010/02/energipolitiken-1-vindkraft.html

tisdag 2 mars 2010 21:46:00 CET  

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter