fredag 30 november 2012

Utvecklingsplan för Stockholms fritidshem

Igår antog Utbildningsnämnden i Stockholms stad en utvecklingsplan för fritidshemmen. Detta var ett uppdrag i stadens budget för 2012. Den gäller för de kommunala skolorna och fritidshemmen. 96 % av alla barn i åk 1-3 går på fritidshemmen och därför är kvaliteten av stor betydelse.

Barnens lärande och omsorg ska vara i fokus för fritidshemmen. I planen nämns bland annat vikten av att fritidshemspersonalen får tid att planera verksamheten, men också att man möter upp skoldagens innehåll på ett bra sätt. Det är viktigt att föräldrarna känner sig trygga med att barnen lämnas till fritidshemmens högkvalitativa verksamhet. Att se och jämföra fritidshemmens kvalitet på Jämför Service är viktigt för föräldrarna. Du kan läsa planen här.

Alliansen lade ett särskilt uttalande till ärendet:

"Fritidshemmen med sin speciella pedagogik är viktiga för att ge de yngsta skolbarnen en helhet av lärandet under skoldagen. De ska vara ett stöd i skolarbetet och hjälpa eleverna med läxläsning och studiehjälp. Det är positivt att öka samverkan mellan skolan och fritidshemmen. Denna plan är ett steg i rätt riktning. Det är viktigt att inte glömma bort de elever som går i kommunal skola men på fristående fritidshem. Det är angeläget att Stockholms skolor samverkar med alla fritids, oavsett huvudman."

Etiketter: , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter