lördag 25 maj 2013

Program för Blackebergsvägen på remiss

I torsdags kväll var det återigen dags för Bromma stadsdelsnämnd. Ett remissärende om program för nya byggnationer i Blackeberg låg på nämndens bord. Förslaget innebär 550-650 nya bostäder. Ordförande för Södra Ängby villaförening kom för att berätta om riksintressets betydelse för de 500 boende i Södra Ängby. Villaföreningen har bland annat som syfte att värna riksintresset. Representanten menade att de boende i Södra Ängby har levt med riksintressets strikta regleringar i 25 år och att nu ställs allt på ända. Ett exempel på vad riksintressets oproportionerliga betydelse kan få för effekt för en villaägare presenterades i form av ett avslag på att göra en stödmur.

För Centerpartiets räkning lade jag följande särskilda uttalande:

"Programförslaget ger ett värdefullt tillskott av lägenheter i ett kollektivtrafik- och naturnära läge. En kompletteringsbebyggelse ger goda möjligheter till en mer levande stadsmiljö, förbättrad service samt skapar ökade förutsättningar för integration. I det kommande arbetet bör man överväga att bygga högre hus vid Blackebergsbacken.

Förslaget lyfter behovet av fler cykelparkeringar, vilket är viktigt att ta hänsyn till i det kommande arbetet. Det ska vara enkelt och smidigt att cykla oavsett årstid och målpunkt.

Södra Ängby stadsdel, som växte fram under 1930-talet i Bromma, skyddas av riksintresset, som finns till för att värna stadsmiljöer. I ett växande Stockholm behövs fler bostäder. Det måste vara möjligt att bygga högre hus som samspelar med befintlig bebyggelse. Att fler får möjlighet att bo i detta natur- och sjönära område är ett starkt intresse från Centerpartiets sida, utan att inkräktande görs på Grimsta naturreservat.
Centerpartiet ser positivt på att stadsbyggnadskontoret har tagit hänsyn till befintligt föreningsliv i programarbetet. Civilsamhället är en resurs för staden."

Etiketter: , , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter