fredag 15 november 2013

Bygg vid Hemslöjdsvägen - gör fler cykelparkeringar


Igår var det möte med Bromma stadsdelsnämnd igen. Det var inte så många ärenden på listan.

Två föreningar förärade oss med sina besök. Föreningen Mariehäll undrade om stöd för sin idé att Mariehällskyrkan kan bli ett kulturhus i Mariehäll. Kyrkan har sedan länge legat i malpåse och kyrkan ser nu över sina lokaler. Jag föreslog att man kan ta kontakt med någon av samlingslokalorganisationerna, Bygdegårdarnas Riksförbund, Folkets Hus eller Våra gårdar. Men givetvis måste kyrkan få bestämma över sina egna lokaler. Det är alltid upplyftande när civilsamhället uppvisar engagemang och initiativkraft på stadsdelsnämnden. Förslagen för jag vidare till mina centerkollegor i aktuella nämnder.

Ängby IF närvarade för att uppmärksamma nämnden på hallbristen i Bromma stadsdelsnämnd. Två bollhallar har ju tagits ned vid Linneduken, Brommaplan eftersom där ska byggas bostäder. Två nya tas i bruk vid Stora Mossen strax efter årsskiftet om allt går som det ska. Men för ängbyungdomarna är det lång väg att ta sig ända till Stora Mossen. Ett medborgarförslag låg också från föreningen. Man föreslår att två grusplaner som används för spontanidrott vid Ängby IP ska beklädas med använda konstgräsmattor, vilket låter intressant. Förslaget ska utredas av förvaltningen.

Nämnden hade ett byggärende på remiss. Man vill bygga över en parkering vid Hemslöjdsvägen, vilket är vettigt. Jag röstade för förvaltningens förslag. Moderaterna hade skrivit ihop ett förslag till beslut om att det föreslagna pulpettaket ska vara ett sadeltak och att husfärgerna ska vara gulockra och rosa. Jag tycker inte att det är politikens roll att peta i husformer eller husfärger. Däremot ska vi peka ut var man kan bygga, hur man kan bygga och vilka funktioner som måste finnas med. Jag lade ett särskilt uttalande enligt följande och reserverade mig för förvaltningens förslag till beslut:

"Lillsjöparken är ett av brommaborna omtyckt och väl använt rekreationsområde, som ska vara obebyggt. Platsen för att bygga dessa 34 lägenheter är dock väl vald, då en parkering används till att byggas över med nya bostäder i ett kollektivtrafiknära läge. Centerpartiet kan inte hålla med om att en ev högre exploateringsgrad inte får påverka ”områdets sammanhållna höjd”.

Remissen tar inte upp frågan om cykelparkeringar. De nya lägenheterna kommer att byggas precis bredvid en fin cykelraksträcka. Det är viktigt att området förses med rejäla cykelparkeringar, särskilt då Abrahamsbergs cykelparkering ofta är överfull."

Etiketter: , , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter