lördag 22 februari 2014

Internationella modersmålsdagen hos Kurdiska biblioteket

Idag hade jag förmånen att i egenskap av politiker delta på Internationella modersmålsdagen hos Kurdiska biblioteket i Alvik. En diskussion om modersmålets betydelse ägde rum. Eftersom jag är ledamot i stadsdelsnämnden, som ansvarar för de kommunala förskolorna, ville jag lyssna till vad de kunniga och engagerade personerna hade att säga. Det blev givetvis en del prat om kurders situation och historia, så där på tu man hand innan evenemanget började, men det var även intressant att höra om vilket arbete man gör i Västerås och på Skolverket i form av Tema modersmål.

Jag berättade att stadsdelsnämnden har en språkpolicy som vi beslutade om 2011. Den ska förskolecheferna hålla sig till och följa. Det blir givetvis anledning att följa upp hur modersmålsträningen ser ut generellt. I verksamhetsplanen finns också ett mål för hur nöjda föräldrarna ska vara med stödet av barnens språkutveckling. Jag ser också att satsningen på "Stockholm högläser" innehåller läsning av böcker på barnens modersmål.

En viktig fråga handlar om försörjningen av modersmålslärare i framtiden. Det ska bli spännande att följa den nya modersmålslärarutbildningen, men fler lärare behövs, särskilt med tanke på riksdagens beslut om krav på lärarlegitimation för modersmålslärare. Detta är något som riksdagen behöver ha en strategi för. Centerpartiet, som går i bräschen för ny teknik, har också lösningarna på hur modersmålsundervisningen kan gå till med hjälp av ny teknik, när avstånden är långa och lärarantalet litet. Så har man bland annat jobbat framgångsrikt på Gotland. Varför inte låta lärare arbetskraftsinvandra?

Många skolor och kommuner behöver se över organisationen av modersmålslektionerna. De ligger ofta efter skolan och ibland inte ens på den egna skolan. Det kräver väldigt mycket av barnen att fortsätta gå. Ibland får inte modersmålslärarna information om friluftsdagar och kommer i onödan till skolan. De flesta modersmålslärare har flera skolor som arbetsplats - samma dag. Detta måste varje rektor se över. Att modersmålslärarna känner sig välkomna i de olika arbetsrummen är inget man kan lagstifta fram, men det krävs kunskap om vilken betydelse de spelar för sina elever.

De elever som fullföljer sin modersmålsutbildning känner sig ofta tryggare i sin identitet än de som inte går på modersmål. Dessutom lyckas de bättre med övriga studier i övriga ämnen än de som inte vidareutvecklar sitt modersmål.

En övergripande ståndpunkt som jag framförde var att vår egen syn på svenska språket måste förändras något. Självklart är svenska språket viktigt i Sverige, men ibland kan det komma som steg 2. Vi kräver av folk som kommer med en utbildning i bagaget att sätta sig i skolbänken igen och att göra allt från början med svenska språket och sedan universitetsstudier osv. Men i verkligheten finns det arbetsplatser där man i praktiken klarar sig med engelska som yrkes- och umgängesspråk, medan utbildningen och yrkeserfarenheten är färsk. Detta förhållningssätt kring flerspråkighet kommer nog växande underifrån. Och med tiden vill de invandrade lära sig svenska och studerar sfi på kvällstid, parallellt med jobbet.

Etiketter: , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter