torsdag 20 november 2014

Drastiskt beslut om avslut av entreprenadavtal

Ikväll var det möte med Bromma stadsdelsnämnd. På föredragningslistan stod bland annat "Verksamhetsuppföljning och avslut av entreprenadavtal för Tallbackens vård- och omsorgsboende".

Det råder god kvalitet på vård- och omsorgsboendet, enligt verksamhetsuppföljningen. Enligt tjänsteutlåtandet beror avslutet på samordningsfördelar, men det finns inte någon konsekvensanalys och inte heller någon ekonomisk kalkyl att ta ställning till. Vänsterpartiets äldreborgarråd Clara Lindblom menar enligt Sveriges Radio att det är "helt i linje med stadshusets nya inriktning" och det bekräftade Vänsterpartiet i stadsdelsnämnden, samtidigt som man menar att beslutet inte är ideologiskt. Mitt svar blev att "ja, vi föredrar fördelat ägande".

För Centerpartiets del framförde jag kritik om att det blir svårare för de äldre att välja och välja bort, att man prioriterar stordrift istället för småskalighet, att mångfalden vad gäller vård- och omsorgsboenden blir mindre, att man inte har någon plan för hur varken överförandet ska gå till eller hur man ska upprätthålla kvaliteten under tiden. Det handlar inte bara om att stadsdelen ska försöka att "ta över personal", utan om att också behålla ett uppskattat koncept som Silverhemmen har utformat.

Jag beklagar beslutet djupt för alla de äldres skull. Men det handlar också om att vindarna sedan i september blåser hårdare för de välfärdsföretag som har bidragit till konkurrens och kvalitetsutveckling.

Nedan följer det särskilda uttalande som Alliansen lade i samband med ärendet:
"Mot bakgrund av den överenskommelse som finns i Stadshuset efter majoritetsskifte lämnar Alliansen ärendet utan eget ställningstagande vad gäller avslut av entreprenadavtal för Tallbackens vård- och omsorgsboende.
Kvaliteten i verksamheten för de hundra brukarna på Tallbackens vård- och omsorgsboende är god. I ärendet presenteras varken konsekvensanalys eller kalkyl för lönsamheten vad gäller samordningsfördelarna, vilket Alliansen hade önskat innan ett eventuellt beslut om avslut fattas.  Dessutom är det väldigt osäkert när tillagningsköket vid Mälarbacken kommer på plats.
I och med ett avslut av entreprenadavtalet kommer Bromma stadsdelsnämnd få det svårt att upprätthålla mångfalden och valfriheten för Brommas äldre."

 

Etiketter: , , , , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter