söndag 1 juni 2008

TÖRNQVIST TILL KYRKOMÖTET

Jag vill ha en öppen kyrka som står för människors lika värde och rättigheter.

Mina frågor är:


  • Religionsdialog
  • Kyrkan som fristad
  • Lex Märta för en mer jämställd kyrka
  • Vigselbehörighet som gäller såväl sam- som olikkönade par.
  • Öppenhetsstrategi för unga
  • Sista kyrkovalet med partistyre
Religionsdialog
Svenska kyrkan ska vara öppen gentemot andra religioner och aktivt motverka islamofobi, kristofobi, antisemitism och annan religionsbaserad förföljelse. Det kan ske i dialog och i möten mellan människor som utövar olika religioner. Kyrkan ska vara öppen när människor från andra religioner söker lokal för föreningsverksamhet och bön.


Kyrkan som fristad
Svenska Kyrkan ska stå öppen för människor som behöver en fristad. Det kan till exempel vara människor som utsatts för våld i hemmet, som är utsatta för förföljelse i hederns namn eller som utsatts för andra typer av trakasserier. Kyrkans rikstäckande verksamhet kan bilda ett skyddsnät för förtryckta.

Lex Märta
Svenska Kyrkan ska vara jämställd. En anställd eller en medlem som upplever ojämlika förhållanden mellan kvinnor och män vad gäller till exempel verksamhet, lönesättning och så vidare ska kunna anmäla detta till kyrkostyrelsen för en utredning med förslag till eventuella åtgärder. Denna ska kallas Lex Märta efter Märta Leijon, en centerkvinna vars enträgna arbete till slut möjliggjorde för kvinnor att prästvigas. Kyrkan kan också initiera jämställdhetsmätningar.

Ansökan om vigselbehörighet
Svenska Kyrkan ska vara öppen för vigsel för alla par, oavsett om de är hetero- eller homosexuella. Kärleksbudskapet är större än könstillhörigheten. Jag anser att präster ska få ansöka om vigselrätt och att de i och med att de får den förbinder sig att viga såväl hetero- som homopar. En präst som enbart vill viga olikkönade par ska inte få vigselrätt. Allt annat är diskriminering. Här menar jag att kyrkan måste stå upp för människors lika värde och rättigheter.

Öppenhetsstrategi för unga
Svenska Kyrkan ska vara öppen för den nya generationen medlemmar. Det sker genom delaktighet, utbildning och att ge status. Jag vill att kyrkomötet upprättar en öppenhetsstrategi gentemot unga.

Sista kyrkovalet med partistyre
Svenska Kyrkan ska vara öppen för nya organisationsformer. Jag och Stockholmscentern menar att detta ska vara sista kyrkovalet där politiska partier deltar som nomineringsgrupper. Kyrkan är som organisation stark nog att stå på egna ben – fri från staten.


» Centerpartiets valplattform till kyrkovalet 2009


Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter