fredag 29 augusti 2008

fra-dagen 29 aug

Per Ankersjö ringde från Gotland den 9 juli i år. "Jag vill att Stockholmscentern anordnar ett seminarium om FRA i augusti-september... Tillsammans med CUF, Centeruppropet, Stureplanscentern och Centerpartiet riks""Bra! Ta ett initiativ!"svarade jag med emfas. Och idag var det dags. Jag vet att signalspaning behövs, men som lagen nu är utformad är den kollektiv bestraffning, integritetskränkande och strider mot mänskliga rättigheter. Jag fick det korrekta uttrycket av Mårten Schultz, docent och jur.dr. (som även satte ord på att det personliga ordförrådet och begreppsbildningen ökat i och med intresset för lagen): Lagen måste vara proportionerlig. Som den tyska lagen. Clarence Craaford, Centrum för rättvisa, menade att medborgarna ska kunna förstå lagen och att en proportionerlig lag inte innefattar all epost-kommunikation. Lättad blev jag då terrorexperten Magnus Norell ansåg att vi inte har någon nytta av FRA-lagen eftersom vi inte kan fånga terrorister med den, då verktyget är för trubbigt. Men Försvarsdepartementets representant menade att "om lagen inte godkänns av Europadomstolen och mänskliga rättigheter, då ska vi ändra den". Det bådar inte gott! Men jag hoppas att våra kloka ministrar är mindre prestigefyllda än tjänstemännen. Jevrell sa nämligen också att alla i Alliansen skulle vara ense...Mitt hopp står till Weinehall i VU som var där och kan få Maud att förstååå. Sanna Rayman, ledarskribent på SvD, antydde att man lappar och lagar lagen. Hon var en resurs i panelen med konkreta, begripliga frågor. Guldkornet var Anna Serner, vd för tidningsutgivarna, som menade att regeringen spelar med folks förtroende: "Det enda rätta är att riva upp, göra om och göra rätt."

En eloge till Mats Nordqvist, chef för inhämtning inom signalunderrrättelsetjänstavdelningen på FRA, som besvarade detaljerade frågor mycket professionellt. Intressant att höra om etikarbetet hos FRA och tryggt att en enskild anställd inte kan starta en utredning utan flera andra anställda involverade.

Anders Eriksson, fd Säpo-chef, menade att enligt lagen ska uppdragsgivarna formulera inriktningen av spaningen till tillståndsmyndigheten. Vilket innebär att FRA-chefen får bestämma över sökbegreppen, vilket lika gärna tillståndsmyndigheten skulle kunna göra, som sker i Tyskland.

Jag ställde i egenskap av vice ordförande i Stockholmscentern tre frågor:
1. Hur mycket bygger lagen på att staten är god, dvs inte är intresserad av etnicitet eller sexuell läggning, dvs inte läser personliga meddelanden, vilket lagen möjliggör om uppdragsgivaren har ett sådant uppsåt? Clarence Crafoords svar blev att man måste stärka lagen utifrån Europadomstolens dom mot den brittiska signalspaningslagen som är lika bristfälligt stiftad som den svenska.
2. Kan man se lagen som stigmatiserande gentemot andra länder dvs att vi bygger upp ett hot som inte finns och kanske främjar främlingsfientliga krafter då vi ska spana mot yttre hot? Anders Eriksson, fd Säpo-chef, svarade nej.
3. Hur mycket prestige finns det i detta att inte "riva upp, göra om, göra rätt" från regeringens, vår kloka regerings, sida? Anna Serner, vd för tidningsutgivarna, svarade att det självklart finns risk för en prestigeförlust om man ändrar lagen, men att prestigevinsten skulle vara större om man verkligen ändrar lagen och lyssnar på kritiken hos svenska folket.

Kontentan var att man kan frysa lagen och tillsätta en parlamentarisk utredning som kan utgöra underlag för en framtida FRA-lag.
Andra som bloggat om seminariet: Per Ankersjö, Annie, Ingrid, Johan, Magnus A, Opassande, Stoppafralagen.nu, Centerpartiet, FRA, massavlyssning, integritet, Stockholmscentern, yttrandefrihet, Maud Olofsson, Sanna Rayman

Etiketter: , , ,

2 Comments:

Blogger Gun Svensson said...

Tack för igår! Det var en bra hearing, men det blir allt mer uppenbart att det inte går att lappa och laga - mycket måste göras om. Snart är det väl bara psykologer som fattas i TV-sofforna för att förklara envisheten. Svenska folket är verkligen svältfödd på politiker som erkänner att det kunde vara bättre om man backade och gjorde om. För mig var sättet som den drevs igenom på helt oacceptabelt i ett demokratisk land.

lördag 30 augusti 2008 16:43:00 CEST  
Blogger Markus "LAKE" Berglund said...

Som sagt - bra jobbat på hearingen. Du får en manuell trackback här också, självklart länkade jag dig!

Slutsats från Hearingen om FRA - Stopp! Backa! Börja om!

Nu höjer vi tempot!

måndag 1 september 2008 22:44:00 CEST  

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter