lördag 25 april 2009

Värderingsskifte även i skolan

Spetsutbildningar även i grundskolan, föreslår Sofia Larsen (C). Det är ett lysande förslag. Man jobbar på så sätt tex på Rinkebyskolan i Stockholm, med språkklasser och matematikutbildningar. Det innebär inte att man överger barnen som inte har något specialintresse. Jag tycker att ordvalet "specialintresse" är träffande. Det handlar om elevernas lust att lära matematik, språk, SO eller NO. Ofta blir vi ju bra på det vi gillar att göra eftersom vi går in med just ett intresse. Det går bra och blir roligt för att vi når framgång och får uppmuntran.

Larsen gör ett ideologiskt bra statement. Jante-lagen måste avskaffas, inte minst i skolans värld. Ett värderingsskifte måste till. Där måste Centerpartiet ligga i framkant. En risk med sk nivågruppering är att det i de vanliga klasserna saknas draghjälp och positiva modeller för de elever som inte är så motiverade. Men jag är övertygad om att det kan skapa en ny bas av stjärnor dvs att de elever som går till spetsutbildningen lämnar över scenen till de som är "näst bäst" i klassen. Ty redan tidigt skapas roller i klasserna. En oro kan vara att man satsar för mycket på spetsutbildningar i kommunerna och inte får "pengar över" för barn i behov av särskilt stöd osv. Men våra rektorer är skickliga att se behoven, som ju blir olika för spetsklasser, ordinarie klasser och barn i behov av särskilt stöd. Nämnaren nämner också nyheten. I höst startas tio spetsutbildningar inom gymnasieskolan. Stockholm stad fick en av de sökande godkänd. Stockholm stad startar också en exklusiv grupp för nyanlända, välmotiverade elever, SPINT. Intressant: Skola, spetsutbildning, Centerpartiet, värderingsskifte

0 Comments:

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter