tisdag 30 juni 2009

Rättssäkerhet för företagare krävs

Sitter på seminarium som arrangeras av FöretagarFörbundet och Skattebetalarna. PJ Anders Linder modererar. Sossarna har ju inskränkt friheten för företagare under decennier. Det syns i misstänksamheten gentemot företagare generellt och tex i rättsosäkerheten när det gäller skatteprocesser. Alliansen med Maud Olofsson i spetsen har utrett frågan och nu kommer man i SOU 2009:58 med en rad förbättringsförslag. Man ska inte påföras kostnadsränta för skatteskuld mellan besluts- och betalningsdatum. Betalningstiden kortas till 30 dagar. Skattenämnderna föreslås avskaffas. Vitesförelägganden ska få överklagas. Skatteförfarandelagen ska skrivas om och bli mer överskådlig. Urban Larsson menar att man också skulle titta på eftertaxeringsreglerna. Han vill att man ska ansöka i länsrätten om detta. Betyget för utredningen blir 5 av 10. Jag framför åsikten om att man måste införa ett värderingsskifte så att företagarna inte ses som undantag, utan som normen. De är ju också skattebetalare som drar in skatter till staten och kommunerna så vi kan få en välfärd.

Etiketter: , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter