torsdag 11 februari 2010

Stärk hemkunskap för miljö och hälsa

På dagens utbildningsnämndsmöte lade jag ett ersättaryttrande i samband med att remissen av kursplaner togs. Angående ämnet hem- och konusmentkunskap skrev jag:

"I förslaget till den nya kursplanerna har ämnet hem- och konsumentkunskap förts in i alla årskurser. Det är bra då ämnet idag har låg status. I hkk-ämnet tränas eleverna i att lösa problem som man dagligen möter som vuxen; att fördela, organisera, och genomföra hemarbetet, att välja mat som är bra för den egna och andras hälsa, samt att välja varor som leder till en hållbar utveckling. Hem- och konsumentkunskap är viktigt för att kommande generationer ska få kunskaper om samspelet mellan individ, hushåll, samhälle och natur och vilka val som leder till en hållbar utveckling. Med kunskap kan individen möta förändringar, ta ansvar och agera. Det är av stor vikt att ämnet hem- och konsumentkunskap stärks genom att man tillför mer tid i och med den nya kursplanen."

Jag har haft ett tydligt uppdrag av Stockholmscentern att driva frågan om ett stärkt hem- och konsumentkunskapsämne. Idag fick jag chansen igen.

Etiketter: , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter