torsdag 27 februari 2014

Ordna viss belysning i Judarnskogen


På förra stadsdelsnämndsmötet lade Alliansen en skrivelse, på mitt initiativ, vad gäller att tillgängliggöra Judarns naturreservat. Med lite belysning i utkanten av reservatet skulle tillgängligheten under dygnet öka.

Förslaget omnämns i veckans Mitti Bromma:

"LAMPOR I JUDARSKOGEN SKA ÖKA SPORTANDET. Åkeshov Alliansen i Bromma vill göra Judarskogen mer tillgänglig. Man föreslår därför att förvaltningen ordnar belysning i naturreservatet. I första hand föreslår man sensorstyrda lampor från Åkeshovs slottsallé, förbi salamanderdammen, längs med Judarns östra sida till grillplatsen och vidare upp till Åkeshovs gårdsväg.
   Tanken är att belysningen ska öka brommabornas spontanidrottande."

Det är givetvis inte någon enkel historia att bara sätta upp lampor i ett naturreservat, eftersom tillstånd krävs. Man måste säkerligen också utreda konsekvenser för djurlivet. Men det är ett förslag som förbättrar stadsmiljön här i Bromma, ökar tillgängligheten till ett av våra 2,5 naturreservat och skulle öka livskvaliteten för en del brommabor.

Har du förslag och idéer som kan förbättra Brommas stadsmiljö? Mejla gärna till mig: helen.tornqvist@centerpartiet.se

Etiketter: , , , , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter