söndag 25 oktober 2015

Skrivelse om badplatser väcker uppmärksamhet

I torsdags fick jag svar på min skrivelse om att förvaltningen bör bjuda in brommaborna att ge förslag på var man kan anlägga enkla badplatser. Detta förslag fick uppmärksamhet i både Bromma Tidning och i Mitti Bromma, där jag också intervjuades.

Notis i Bromma Tidning:
Förslaget: Fler "enkla" badplatser
I en skrivelse till nämnden föreslår Helen Törnqvist (C), ersättare i Bromma stadsdelsnämnd, att man ska göra badandet mer tillgängligt för Brommaborna, genom att anlägga fler enklare badplatser i stadsdelen, som till exempel fler badstegar eller pontonbryggor.
   I ett tjänsteutlåtande skriver förvaltningen att de är positiva till att anlägga fler badplatser, men att det är en kostsam process som tar lång tid. Förvaltningen ser inga möjligheter att kunna prioritera att resurser läggs på ytterligare badplatser.

Jag har redan fått ett förslag från en brommabo om att Äppelvikshamnen ska kunna bli en enkel badplats, kanske i samverkan med närboende.

Nedan följer mitt ersättaryttrande som jag lade i samband med att nämnden lade skrivelsen till handlingarna. Jag fick medhåll av Kristdemokraterna:

"Intentionen med Centerpartiets skrivelse är att brommaborna ska få föreslå platser och åtgärder för enklare badplatser där folk kan bada på eget ansvar. I det liggande tjänsteutlåtandet hänvisar man till kostnader och krångel med vattenkvalitetsmätningar, vilket inte var Centerpartiets avsikt med skrivelsen.

Centerpartiet vidhåller och Kristdemokraterna tillstyrker idén om att brommaborna bör få vara delaktiga i att utse platser vid Mälaren som skulle kunna tillgängliggöras för bad."

Etiketter: , , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter