måndag 25 maj 2009

Asyl- och flyktingpolitik i fokus

Sveriges Kristna Råd belyser i dagens SvD vikten av att Sverige under ordförandeskapet i EU bör sätta asyl- och flyktingfrågan i fokus. Absolut! Då gäller det att allianspartierna har en gemensam plan. I den planen måste ingå att öka antalet kvotflyktingar i såväl Sverige som övriga medlemsstater, en långsiktig vision om ett öppet Europa, en strategi för affärs- och arbetskraftsmigration samt att behandla asylsökande med respekt och värdighet. Då ingår inte att låsa in flyktingar i ett förvar.

Jag har inte hört Billström (M) kommentera helgens incident på Kållered utanför Göteborg. Han överlåter det klokt nog åt sin generaldirektör. Merit Wager, som är en klarsynt mångfalds- och migrationskunnig, fristående liberal bloggare skriver om händelserna, då asylsökande rymt från ett förvar. Vänta nu... Läste jag rätt? Bor asylsökande i förvar/häkte? Är det brottsligt att vara asylsökande? Var det inte en mänsklig rättighet att ansöka om asyl? Ska man då behandlas som en fånge? De asylsökande hade smitit över MUREN. Man rymmer från något, nämligen avvisningen. Det här är inte vad jag minns av SIV, Statens Invandrarverk i Flen. Visst bodde folk trångt och lite ångest satt i väggarna då många trauman samlades på ett och samma ställe, men var de asylsökande inlåsta? Det är inte en migrationspolitik som är värdig Sverige, anser jag.

EU:s roll att jobba för freden i såväl Europa som övriga världen blir allt viktigare ju mer jag tänker på det. För att förebygga förtryck, förföljelse och flykt. Då skulle vi kunna fokusera på affärs- och arbetskraftsmigration. Media: DN, SR, SVT, SvD

Etiketter: , , ,

2 Comments:

Blogger Blogo said...

De som sitter i förvaret har fått nej på sin asylansökan, har valt att själva INTE lämna landet och bedöms ha stor risk att gömma sig som illegala invandrare. Därför hålls de inlåsta. Åker dom hem blir dom fria på en gång.

Konstigt att en politiker inte vet bättre.

måndag 25 maj 2009 23:08:00 CEST  
Blogger Helen Törnqvist said...

Tack för din kommentar, Blogo. Jag har mer att lära i frågan. Jag kan inte förstå varför man låser in människor. Innan man begått ett brott. Slutenhet skapar slutenhet och protektionism. Hur ska de kunna åka hem om de hålls inlåsta?

tisdag 26 maj 2009 06:28:00 CEST  

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter