lördag 26 mars 2011

Dags för omtag med Försäkringskassan?

Jag läste igår i DN att kommunalråden i Halland skriver ett brev till Försäkringskassan där de protesterar mot att de lokala servicekontoren föreslås dras in. Bra kämpat när kommunalråd står upp för sina medborgare! De halländska ledarna verkar vilja se ett bättre brukarperspektiv hos den statliga myndigheten.

Försäkringskassan
har behövt extraanslag de senaste åren, men nu menar regeringen att man ska klara sig inom budget och därmed klara sig utan 300 miljoner från 2013. Självklart ska skattemedlen gå till jobbskapande verksamhet, inte i form av administration. Den ekonomiska styrningen fungerar tydligen inte. Av 12 000 handläggare är förslaget att tusen ska sägas upp. Försäkringskassan har då valt att föreslå att stänga servicekontoren. En åtgärd som man tror och kan tänka sig kommer drabba äldre, nyanlända och personer med funktionsnedsättning. Servicekontoren hade 2,7 miljoner besök i fjol. Vardagsfriheten befaras inskränkas.

Ett telefonsamtal är inte alls samma sak som ett personligt möte. I telefonen kan du inte peka på blanketten eller med kroppsspråk förtydliga vad du menar. Det är svårare att på telefon lugna ned en orolig person, som spänner sig inför mötet med myndigheter, eller känner sig mindre värd. Tänk den uppmuntrande blicken som säger: "Du ser friskare ut - dags att arbetsträna?" Tänk de höga förväntningarna i form av nickningar och imponerande leenden under tiden personen talar.

Jag vill höja ett varningens finger. Det börjar lukta "stupstocksdebatt" för Alliansen dvs brist på information och argumentation från regeringen i ett dåligt läge. Oavsett om det är Försäkringskassans VD som kommit med detta dåliga förslag (som kanske är bra, men jag inte har förstått fördelarna) så är det Alliansen som kommer få bära hundhuvudet, antingen om det röstas ned i riksdagen, eller på valdagen. Man sparkar undan mattan för personer som redan betraktar sig som svaga. Var är visionen? Det är läge att måla upp den nu, istället för att försvara.

Jag anser att man bör överväga en konkurrensutsättning av Försäkringskassan. Går det att göra insatsen billigare genom upphandling? Det är viktigt med tillgänglig och begriplig information, samt god service. Tjänsten utförs inte bättre av staten än av entreprenörers personal som skulle ha samma utbildning och följa samma kriterier och kvalitetskrav som utfärdas av staten. En marknad skulle öppnas upp för fd Försäkringskasseanställda, försäkringsentreprenörer och -bolag som brinner för att ge snabb, saklig och varm service till föräldralediga och sjukskrivna, människor som ofta befinner sig i en sårbar situation eftersom de vårdar sjuka barn eller själva är sjuka eller har en funktionsnedsättning.

Fördelarna med en konkurrensutsättning skulle vara att tex en lokal bank eller annan serviceinrättning kunde söka om "försäkringskassetillstånd", utvidga verksamheten och finnas kvar på orten. För varför måste Försäkringskassan ha en egen lokal - de samverkar ju redan nu med Arbetsförmedlingen osv. Den brukare som vill välja enbart internet- och telefontjänster skulle kunna göra det. Valfriheten blir större! Givetvis skulle staten stå för en tillsyn, kontroll, inspektion - som Inspektionen för socialförsäkringen gör sedan 1 juli 2009 - för att säkra rättssäkerhet och en likvärdighet över landet. Givetvis måste det ske hårda kontroller kring att utbetalningarna görs säkert, då det är en stor del av skattebetalarnas pengar i omsättning.

2005 blev Försäkringskassan en statlig myndighet. Dessförinnan hade lokala försäkringskassor funnits. I mitten av förra seklet betalade arbetarna månatliga medlemsavgifter till en lokal sjukkassa. Solveig Zander (C) vill inte heller se lokala kontor försvinna och menar att besparingen måste kunna göras på administration. Kanske. Något måste göras i alla fall, för att inte redan utsatta ska förlora vardagsfrihet.

Etiketter: ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter