tisdag 3 maj 2011

Barnfattigdom bekämpas med utbildning & jobb

Socialdemokraterna pratar gärna om barnfattigdomen. Men svaren låter sig vänta. Annie Johansson kommer med Centerpartiets recept på SvD: Invandrare måste ges bättre förutsättningar Bra!

Johansson nämner bland annat utländska examina som måste ses över, en förbättrad sfi-undervisning samt god och enkel information om processen:

"Vi måste bli bättre på att värdera kunskaper. I dag har omkring 375 000 utlandsfödda en eftergymnasial utbildning inom områden som teknik, ekonomi, naturvetenskap och medicin. Men det är bara en bråkdel av dem som får jobb inom sina kompetensområden"

Ytterligare förslag till integrationsansvarige Federley skulle kunna vara:

  • Provisoriskt personnummer direkt vid asylansökan.
  • Mer forskning om svenska som andraspråk för analfabeter.
  • Försörjningsstöd görs om till sociallån.
  • Förebilder på personer som kommit sent till Sverige och adderat sig snabbt - såväl språkligt som jobbmässigt måste fram.
  • Synsättet om ett additivt samhälle måste få fäste, istället för integrationstalet, som är ett uppifrån- eller majoritetsperspektiv som automatiskt ställer den nyanlände i underläge med sin stora kompetens och resurs.
  • Nu fokuseras mycket i debatten på att invandrare och människor i utanförskap ska in i värmen. Det är bra . Men om man höjer ribban och tittar på de som har kommit in - mot alla odds - kan det skapas en högre förväntan och ges positiva exempel som ingjuter hopp och mod att kämpa.
  • Behörighetsgraden på sfi måste vara hög om utbildningen ska vara effektiv och meningsfull.
  • Det krävs också förändrade attityder hos gemene man och arbetsgivare kring andraspråksinlärning. Givetvis måste förståelsen och begripligheten hos den som är nyanländ vara stor och kvalitativ. Men det handlar inte om "brytning" och "uttal" utan innehållet. Den som har stora kunskaper i ett kunskapsområde har ett stort utbyggt ordförråd på modersmålet. Detta måste ju givetvis förvärvas på det nya språket för att man ska kunna utföra sina uppgifter. Men det krävs också ett vardagsspråk för att kunna småprata och visa att man behärskar de sociala koderna.
  • Samhällskurserna som nu är initierade måste utvärderas. Jag blir själv nyfiken på målen för dem.
  • Alliansens skolpolitik leder till att varje individ har rätt till kunskap - oavsett bakgrund eller föräldrars inkomst. Utbildning är vägen till frihet och rättvisa. Bort från fattigdom.

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter