onsdag 11 maj 2011

Ogiltig frånvaro i betyget är bra

Ogiltig frånvaro ska synas i betyget. Läs i SvD. Det är en av flera viktiga insatser mot skolk och otillåten frånvaro.

Normen är att man är frisk och närvarande i skolan, både tidmässigt och lektionsmässigt. Ibland är man sjuk. Då anmäler vårdnadshavare giltig frånvaro. När barnet kommer tillbaka är det närvaro som gäller. Ibland måste man gå till tandläkaren eller ta ledigt. Då sker anmälan om frånvaro i god tid av målsman. Barnet får med sig uppgifter hem eller får reda på vad man missar under de aktuella lektionerna. Skolan och hemmet kommunicerar kring detta och ju äldre eleven är desto mer ansvar kan han/hon ta.

Men ibland finns det elever som kommer sent till lektioner. De sena ankomsterna kanske blir fler och fler. En sen ankomst blir till lektioner. Skolan informerar föräldrarna, vilka talar med barnet och åtgärdsprogram upprättas, eftersom barnet missar alltför mycket och hamnar utanför undervisningsgemenskapen. Skolk är ofta symptom på något, men det kan också handla om att skolan och hemmet inte reagerat tidigare. Ett sätt att tydligare hålla reda på giltig respektive ogiltig frånvaro är att skriva med det i betyget. Eleven får ta ansvar för sina handlingar. Föräldrarna får stå till svars för sin uppföljning. Skolan får rannsaka sig själv huruvida man satt in de åtgärder och informerat hemmet och/eller socialtjänst i den utsträckning man borde.

Varje barn har rätt till en fullgod skolgång. Att införa ogiltig frånvaro i betyget är ett steg närmare en sådan. För individens rätt till kunskap som ger frihet.

Peter Andersson bloggar också, dock ej positivt i frågan.

Etiketter: , ,

2 Comments:

Anonymous Anonym said...

Det är skolans ansvar att se till att elev kan vara närvarande. dvs det är skolans sak att se till att skolk inte förekommer. Finns det ingen handlingsplan för detta så skall skolan bli av med sin möjlighet att sätta betyg.

onsdag 11 maj 2011 14:32:00 CEST  
Blogger Helen Törnqvist said...

Hej och tack för kommentaren. Det är individens ansvar att inte skolka. Att införa skolk i betyget är att se individer, men också att vara rädd om skattebetalarnas pengar dvs. Skollagen förtydligar rektors ansvar att meddela ogiltig frånvaro. (Givetvis med olika metoder och med delegation.) Att bli av med rätten att sätta betyg hör inte hit. Mvh Helen.

onsdag 11 maj 2011 18:26:00 CEST  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter