måndag 17 oktober 2011

Möte med lokala BRÅ

Idag deltog gruppledarna i Bromma stadsdelsnämnd i det lokala brottsförebyggande rådet, BRÅ. Politik och polis, representanter från skola och socialtjänst möttes.

Ordförande för Grannstöd deltog och berättade om det fina, viktiga arbete sextio ideella brommabor gör genom att dagtid patrullera i bostadsområden där risk för inbrott föreligger. Utöver närvaron bidrar man med att felanmäla snedvridna skyltar, gropar i gatan och klotter mm. Antalet lägenhetsinbrott är fler än villainbrotten, men de senare har ökat till antalet, särskilt under augusti. Som trygghetsmätningen 2011 visade är just oron för inbrott något som oroar brommaborna. Därför är arbetet som Grannstöd bedriver av stor vikt.

Stadsdelsnämnden har också med anledning av den ökade cannabis-rökningen bland unga fått resurser till förebyggande arbete. Dessa medel ska främst användas till att informera föräldrar, vilket är en klok insats, som jag hoppas återkomma till vid senare tillfällen. Glädjande är att alkoholkonsumtionen bland unga har minskat, enligt Stockholmsenkäten.

Mina bidrag på mötet blev att fråga om oroligheterna och skadegörelsen runt Brommaplan, vilka jag tyvärr fick bekräftat har ökat, framförallt vid förskolorna. Dessutom efterfrågade jag en stadsdelsuppdelad dragning av trygghetsmätningen, vilket vi kommer få i nämnden.

Etiketter: , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter