måndag 23 april 2012

Stöd till Grannstöd från Bromma SDN

På torsdagens stadsdelsnämndsmöte i Bromma hade vi att ta ställning till olika ansökningar vad gäller föreningsbidrag. Föreningen Grannstöd ansökte om medel för att kunna driva sin verksamhet, som syftar till att skapa trygghet och arbetar brottsförebyggande. De dryga sextio medlemmarna arbetar med att köra runt i en märkt bil för att uppmärksamma saker som inbjuder till inbrott eller brister i stadsmiljön, som rapporteras vidare till förvaltningen.

All föreningsverksamhet är trygghetsskapande i sig. Ju fler som känner varandra från körer, församlingar eller föreningar desto starkare blir nätverken och kittet mellan människor lokalt.

Nämnden beslutade att föreningen får 15 000 kr i bidrag till drivmedel under förutsättning att man kan visa på att verksamheten går att genomföra med en bil osv.

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter