tisdag 22 maj 2012

Brottsförebyggande arbete i skolan

Idag deltog jag i ett intressant seminarium vad gäller brottsförebyggande verksamhet i skolan. BRÅ var arrangör och berättade om ett projekt bestående av sex skolor i Nacka, Värmdö och Tyresö, varav tre var insatsskolor och tre var kontrollskolor.

Kartläggningen var grunden för hela projektet. En enkät lämnades till eleverna där de fick ange var de råkat ut för våldsincidenter. Till projektledarens förvåning hamnade skolgården på tredje plats. Vanligast skedde våld utanför klassrum eller vid elevskåpen. Detta var dock inte förvånande om man tänker på att många personer i samma ålder samlas på ett och samma ställe samtidigt (friktion) under viss stress och med brist på sk vertikal social kontroll, vilket innebär låg vuxennärvaro.

De tre insatsskolorna fick ta del av kartläggningen och kunde med platsbaserade åtgärder råda bot på våldet med att sätta in rastvakter vid just elevskåp och utanför klassrummen. Samtidigt arbetade skolorna med normpåverkande åtgärder med gemensamma ordningsregler som förankrades och sattes upp i skollokalerna. I de skolor som inte hade gjort några som helst insatser ökade våldsbrotten, då projektet följdes upp. Det brottsförebyggande arbetet prioriterades av skolledningarna och hade en god samverkan med polisen redan innan projektet, som fick fortgå i ett år.

Nacka kommun deltog också för att inspirera hur skolmiljön kan byggas trygg med sänkta elevskåp och mycket glas så att de mänskliga ögonen hela tiden blev fler. Man konstaterade att övervakningskameror inte är alternativet till rastvakter, som bygger relationer och skapar en mänsklig, social kontroll vuxna och barn emellan. Man konstaterade också att kamratstödjare är ett komplement till vuxennärvaro. Nacka hade byggt in skolor i en sk kunskapsgalleria där man lät en restaurang vara öppen för såväl elever som offentlighet. Arbetsplatser byggdes in i skollokalerna så att barnen fick vuxna förebilder i vardagen och hade ögon på sig naturligt hela tiden. Man byggde bort platser som enligt eleverna var aktuella för brott ofta.

Jag fick många intressanta tankar. En tankeväckare är att 45 % av allt våld som eleverna utsatts för skedde i skolan. BRÅ konstaterade att ett evidensbaserat arbete mot mobbning också stävjar våldsbrott, då tio procent av de barn som utsattes för grovt våld var mobbade, medan bara en procent av de icke-mobbade eleverna blivit utsatta för grovt våld i skolan. Varje skola måste göra en kartläggning utifrån sitt nuläge. Utifrån den måste sk hot spots identifieras och byggas eller rastvaktas bort.

0 Comments:

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter