torsdag 31 maj 2012

Miljöhandlingsprogram i Bromma SDN

På Bromma stadsdelsnämnd förra veckan antogs ett miljöhandlingsprogram för nämnden. I det miljöprogram som Stockholm stads kommunfullmäktige antog i början av året slås nämligen fast att varje nämnd ska bryta ned de stadsövergripande målen till den lokala nivån.

Mycket i programmet var bra, med att minska dubbdäcksanvändande och att tillsammans med Trafikkontoret se över möjligheterna att öka insamlingen av matavfall. Där poängterade vi i Alliansen i ett särskilt uttalande att förvaltningen nogsamt ska följa den utredning om matavfallsinsamling som kommer att presenteras innan junis utgång. Förvaltningen kommer också att i Mitt i Bromma två gånger om året informera om de återvinningsmöjligheter brukarna har.

Ett förslag var att öka den vegetariska andelen lagad mat i äldreomsorg och förskola. Viktigt är att detta arbete sker i samverkan med brukarna, så att det blir ett alternativ till fisk- och kötträtter. Viktigare är att se över vilka enheter som lagar maten själva och vilka som får mat transporterad till sig. Att minimera transporter är bra för miljön och att möjliggöra platslagad mat ger ett mervärde och högre kvalitet för brukarna. Jag ser fram emot en sådan sammanställning.

För övrigt hade Per Ankersjö en mycket bra debattartikel publicerad i DN häromdagen:
Den politiska vänstern ska inte få styra miljödebatten

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter