måndag 17 juni 2013

Skrivelse om stadsodling i Bromma stadsdelsnämnd

I torsdags lade Centerpartiet en skrivelse om stadsodling i Bromma stadsdelsnämnd. Detta är något som kommunstyrelsen har i uppdrag att utreda riktlinjer kring, men redan nu vill jag att Brommas förvaltning efterlyser vilka områden som kan vara intressanta för brommaborna att odla växter, buskar och grönsaker i. I Båtmanstorpet finns redan en liten inhägnad där någon odlar bl a vallmo (se ovan). Jag tror att det finns en stor potential i att engagera stockholmare som bor i lägenheter och önskar att då och då känna mullen mellan fingrarna. Det är dock viktigt att särskilja mellan det olagliga i att folk börjar såga ned stadens träd eller röja sly på egen hand och att tillåta odling på utpekade områden. Direkt när någon tar marken i anspråk så privatiseras den. När marken brukas omöjliggörs spontanidrott och solning. Därför är det av stor vikt att med omsorg välja ut vilka områden som är möjliga för stadsodling. Detta var något som vi också diskuterade på gårdagens möte med Centerpartiets Brommanätverk.

Skrivelsen som jag lade godkändes "i lämpliga delar" och följer nedan:

"Under 2013 inleds ”Idéernas Stockholm”. Kommunstyrelsen ska ta fram riktlinjer för hur idéburen stadsförbättring, också kallat ”tactical urbanism”, ska kunna implementeras i stadens nämnder och styrelser. Målet är att använda stadsrummet mer genom att staden öppnar upp förbisedda delar av vår gemensamma stadsmiljö och fastigheter för utvecklingsprojekt i begränsad skala.  Det kan handla om att ta en oanvänd gräsyta mellan fastigheter i anspråk för stadsodling eller att ogästvänliga ytor av betong och asfalt rustas/målas/pyntas etc. för att kännas välkomnande och kunna utnyttjas som offentliga platser.

Dessa småskaliga förbättringar i stadsrummet ska ge stockholmarna en möjlighet att påverka sin egen närmiljö på ett flexibelt sätt utan att stadens nämnder och bolag sätter några byråkratiska käppar i hjulet. Målsättningen är att ta vara på bra förslag och engagemang hos enskilda invånare som vill förverkliga sina egna idéer och göra sin gata, sin stadsdel och sin stad till en roligare, vackrare och mer intressant plats.

Stadens roll ska vara att dels hjälpa till att stötta dessa idéer i stället för att avfärda dem, dels agera bollplank i vissa frågor när ett projekt är lite större och kräver någon form av medverkan från stadens sida.

 Jag yrkar att:

Förvaltningen annonserar t ex via hemsidan och i informationsannonsen i Mitt i Bromma om att brommaborna kan ge förslag på ytor och områden för stadsodling.

Förvaltningen ges i uppdrag att i ett ärende redovisa vilka brukaravtal som finns, men också att ta fram förslag på ytor som skulle kunna vara lämpliga för stadsodling och idéburen stadsförbättring."

Det finns ett nätverk för stadsodling i Stockholm. HSB skriver om stadsodling. Privata initiativ som tex Asfaltblomman och Farbror Grön tas också för att inspirera och synliggöra stadsodling. Försök pågår i Norra Djurgårdsstaden där man har ställt ut 30 pallkragar med ekologisk jord i.

Etiketter: , , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter