torsdag 17 april 2014

Återbruk i Bromma stadsdelsförvaltning

I tisdags lade jag en skrivelse om återbruk på stadsdelsnämnden. Jag fick idén när jag läste om att man i Borås parkförvaltning återanvänder trasiga bänkar mm till nya syften och funktioner när man skulle göra en parkour-park. Jag fick också reda på att återbruk inom förvaltningen existerar då man i Blackebergs äldreboende rustar upp möbler som ska förflyttas med brukarna till Sörklippans vård- och omsorgsboende. Om det sker så fina miljönyttiga verksamheter inom förvaltningen vill jag också att dessa ska synliggöras på något sätt. Dessutom vill jag givetvis veta vilken potential och vilka hinder som finns för återbruk i den kommunala verksamheten.

Här följer skrivelsen:

"Enligt EU:s avfallstrappa är det mer miljönyttigt att återanvända saker t ex möbler, kläder och material än att återvinna eller förbränna dem. Det är alltså miljömässigt bättre att skänka bort en pryl som kan användas igen, istället för att slänga den. Det är också mer miljönyttigt, både energi- och resursmässigt, att återanvända en sak istället för att köpa en ny.
Förvaltningen har en hel del saker i sin ägo. För miljöns skull är det av största vikt att dessa säljs eller skänks vidare för ytterligare användning. Det kan gälla möbler i något äldreboende, material på en förskola eller parkinventarier som används för nya ändamål t ex i ett utegym.  Jag är övertygad om att förvaltningens olika delar hushållar med resurserna och skulle vilja se exempel på hur detta sker, men också få reda på vilka förutsättningar som krävs för att återbruk ska öka ytterligare.
Jag yrkar att:
Förvaltningen redogör för det återbruk som sker idag.
Förvaltningen pekar på i vilka områden som återbruk skulle kunna tillämpas ytterligare.
Förvaltningen pekar ut ev hinder för mer återbruk."

Etiketter: , , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter