lördag 20 december 2014

Låt Lillsjöparken vara park!

Med anledning av att stadshusvänstern vill se Lillsjöparken som naturreservat lade jag i torsdags en skrivelse i Bromma stadsdelsnämnd om att jag vill se en vision för Lillsjöparken. Självklart vill jag se fler naturreservat i Bromma, som tex Ålstensskogen, men inte Lillsjöområdet, som ska få fortsätta utvecklas som just park, vilket jag utvecklar i skrivelsen. För övrigt finns det en häger som bor vid Lillsjön och under dagens promenad fick sonen och jag beskåda den på nära håll i vattenbrynet. När nu isen tycks lägga sig kan det bli svårare med föda för hägern. Men härliga naturupplevelser är viktiga även för oss förortsbor. Och det kan vi få utan att området är naturreservat!

Skrivelsen lyder som följer:

"I den nya majoritetens budget för 2015 nämns att man vill se Lillsjöparken som naturreservat. Centerpartiet vill hellre se en vision för Lillsjöparken. 

I takt med att vi förtätar och bygger fler bostäder i Bromma kommer såväl naturreservat som parker att spela en allt större roll för stockholmarna. Lillsjön ligger i ett centralt läge med goda kollektivtrafikförbindelser från både buss och tunnelbana. Parken har också god anslutning till cykelbanor och används av spontanidrottare, för picknick, hundrastning och promenader. Området är en typisk park, som ska få fortsätta att vara en park, menar Centerpartiet.
Vänsterkvartetten vill lämna över ansvaret för området till Länsstyrelsen, vilket skulle innebära att vi konserverar områdets befintliga status, istället för att stadsdelsnämnden pekar ut parken som ett grönt utvecklingsområde. Centerpartiet ser en potential för entreprenörskap i parken, t ex utecafé, försäljning av picknickkorgar, båt- eller kanotuthyrning, vintersportsverksamhet, utomhusbibliotek sommartid mm. Lekparken skulle kunna förstoras och bli en parkmagnet. Kanske området kan bli utpekat för idéburen stadsförbättring med krav på fortsatt öppna ytor. Centerpartiet vill se en vision för parken.
Centerpartiet har länge haft hållningen att vi inte vill bygga inom området. Det kan man fortfarande hålla fast vid, utan att ombilda parken till naturreservat, som gör att vi överlåter makten för området till lagstiftning och rigida skötselregler.
Jag yrkar att:

Stadsdelsnämnden beslutar om en vision för Lillsjöparken där parken får fortsätta vara park och som innehåller idéburen stadsförbättring, entreprenörskap, en lekparksupprustning och andra öppna verksamheter som bidrar till parkens utveckling."

Etiketter: , , , , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter