torsdag 23 april 2009

Poäng med vård för papperslösa

Staffan Danielsson och Stefan Tornberg i Centerpartiets riksdagsgrupp undrar hur partistyrelsen tänker när det handlar om att papperslösa ska få vård. Staffan tycker att papperslös låter som en alldeles för positiv beteckning av en kriminell. Sedan förstår Stefan Tornberg, men undrar hur det kommer sig att partistämman måste fatta beslut kring detta. Jag hänvisar till det yttrande över motionen som jag skrev till distriktsstyrelsen vilket bifölls av Stockholmcenterns stämma: "Distriktsstyrelsen menar att alla individer som befinner sig på svensk mark har rätt till akut vård och mödravård. Oavsett om du är asylsökande, svensk medborgare, turist, en person med permanent uppehållstillstånd eller arbetare utan arbetstillstånd och identitetshandlingar är du en människa av kött och blod. Vi andra är medmänniskor. I ett öppet och tryggt samhälle där alla människor har lika värde och rättigheter måste alla dessa kategorier av individer kunna få vård vid behov." Och varför ska partistämman besluta om detta? Jaa, kanske det handlar om definitioner i lagar och bestämmelser, riktlinjer för läkare och vårdpersonal. För min del handlar det inte om pengar, som Federley är inne på. En papperslös med brutet ben eller havandeskapsförgiftning får gärna gå före mina eksem i kön och jag betalar gärna fem kronor extra i patientavgift för att inte han/hon ska lida. Men vad vet jag om vården? För mig handlar det om att Centerpartiet lyfter en fråga och tar ställning för en fråga som är ideologiskt viktig. Självklart ska vi inte förespråka kriminalitet, men humanitet! Som en tanke om alla människors lika rätt och värde som jag trodde var kärnan i liberalismen. Ankersjö bloggar också. Gustav Andersson som är vårt landstingsråd tog ställning för frågan redan 2008.

Etiketter: , , ,

1 Comments:

Blogger Staffan Danielsson said...

Hej Törnqvist!

jag läser och funderar och tar intryck, som jag alltid sträver efter.
Dialog och debatt är demokratins livsnerv, och många frågor är svåra.

Du har en stark poäng, som jag inser och bejakar.

Men det finns också en poäng med att sätta gränser för hur lika villkor med oss medborgare man kan ha om man inte accepterar våra reglverk utan håller sig undan.

Var den rätta avvägningen ligger får vi diskutera på partistämman utifrån partistyrelsens förslag.

bästa hälsningar!

fredag 24 april 2009 00:10:00 CEST  

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter