måndag 21 december 2009

Ett Sverige där vi får växa

Jag vill ha ett Stockholm & Sverige där vi får växa. Där det är fint att vara företagare och göra vinst. Där det är möjligt att lyckas. Där kompetens går före anställningstid. Där bakgrund, sexuell läggning, kön, facktillhörighet eller etnicitet inte spelar någon roll, utan ditt arbete, dina kunskaper och ambitioner är det som bär dig in i en ljus framtid. Där flerspråkighet är en resurs – inte ett hinder.

I ett Sverige där vi får växa finns en arbetslöshetspeng som man kan ta med sig till den Arbetsförmedling eller jobbcoach, dels privata, dels regionala/statliga, som man tror kommer kunna lösa ens utanförskap bäst. Några är nischade, några breda, men alla redovisas på en lokal rankinglista.

I ett Sverige där vi får växa får du så mycket makt över ditt liv som möjligt. Du bestämmer vad du ska göra för dina pengar. Vi samarbetar kring vård, skola, omsorg, infrastruktur mm och skatten är rättvis med samma skattesats rätt över. Den som har jobbat hårt och investerat sin tid i utbildning ska få utdelning. Ansvaret för skolan ligger lokalt med så mycket ansvar för rektor som möjligt då föräldrar ska kunna utkräva ansvar av sina lokala politiker. Barnen har rätt till kunskap och stärkt självkänsla.

Jag vill ha en skola för växande. Där lär du dig entreprenöriellt lärande och får chans att starta ett företag senast på gymnasiet. Klimathänsyn lär du dig i ord och handling redan i förskolan. Ämnet hem- och konsumentkunskap har hög status och ses som en möjlighet att fostra miljömedvetna, jämställda konsumenter. I skolan ska måluppfyllelsen stå i fokus där lärare med låga resultat utreds. Förtroende och respekt för respektive yrkesgrupp ska råda. I statistiken blir inte skolor som tar emot nyanlända skuldbelagda. Skolor där fler än 5 % av eleverna upplever sig vara mobbade ska upprätta åtgärdsprogram till sin egen likabehandlingsplan.

Jag vill ha ett Stockholm & Sverige där vi får växa. Där det är möjligt och fint att lyckas. Där både individen och samhället tror på och utgår från individens drivkraft och förmåga. Där det är möjligt att förverkliga drömmar. Där ansvarstagande premieras och hyllas. Där civilsamhället är starkt. Där beslut fattas nära människor. För då växer delaktigheten. Med den kommer ansvar och frihet. På så sätt kan vi få människor att växa.

Etiketter: , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter