tisdag 15 december 2009

Skollagen snart proposition

Idag lämnades den nya skollagen till lagrådet, som ska göra en översyn av lagförslaget innan den görs till en proposition till riksdagen. Det har gått snabbt från förslag, via remiss till lagrådsremiss. På ett halvår var det klart. Nu får vi se när propositionen läggs och när lagen ska träda i kraft. Men det mest spännande blir att höra vad oppositionen säger - om de säger något. De måste ju ha ett motförslag för att vara seriösa om de inte bifaller skollagen.

Syftet med utbildningen ska vara följande: "Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra de grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheter som det svenska samhället vilar på. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare."

Jag gillar skrivningarna. Jag vet inte riktigt hur mycket i de tusen sidorna som ändrats från att första förslaget gick ut på remiss i somras, men då bloggade jag här om saker jag gillade i förslaget.
DN, SvD, Bloggar gör Haddad, Gerdau, Edholm

Etiketter: , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter