söndag 17 januari 2010

Sfi-peng ger goda resultat

Våren 2008 bestämde Alliansen i Stockholm att införa en sfi-peng/-schablon i upphandlingen av sfi-verksamheten. De privata anordnarna utgör två tredjedelar av verksamheten. Sfi har därefter förts över från Utbildningsnämnden till Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden.

Jag läser kvalitetsredovisningen för 2008-09. Sfi-pengen är högre för analfabeter och lägre för nyanlända med akademisk bakgrund. 80 % av pengen utbetalas till skolan månaden efter genomförd undervisning. Resten får man när den studerande klarat målen.

Resultaten för de 14 521 deltagarna har förbättrats. För samtliga sfi-kurser, utom i intensivkurs för akademiker, har andelen godkända betyg ökat totalt i staden. Förvaltningen pekar på följande orsaker:
  • Anordnarna disponerar själva antalet timmar de studerande får för att nå kursmålen.
  • Samtliga studerande har fått en introduktion på minst två veckor. Syftet är att de ska komma in i rätt undervisningsgrupp.
  • Enskilda samtal kring den individuella studieplanen har blivit mer regelbunden.
  • Anordnarna har konkretiserat målen och betygskriterierna.
  • Ett krav från staden är att samtliga lärare ska vara behöriga.
  • Frånvaro ska inte inverka menligt på studierna. Det ska vara okej att arbeta parallellt. Lösningar har hittats för att vara flexibel.
  • Studie- och yrkesvägledarna bidrar till fokusering på tiden efter sfi. På så sätt har motivationen höjts.

Sfi-pengen ger alltså större flexibilitet och uppmanar till lokala och individuella lösningar, vilket ökar resultaten. Dessutom är konkurrensen mellan anordnarna positiv. På stadens sida kan man ju nu jämföra olika verksamheter. Den särskilda utbildningen för sfi-lärare kommer på sikt även höja resultaten ytterligare. Vid nästa upphandling kan man tänka sig att praktik + mentor i arbetslivet ingår som obligatoriskt krav.

Jag har skrivit tidigare om sfi i mars 2009, april 2009, april 2009

Etiketter:

0 Comments:

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter