onsdag 3 februari 2010

Mobbning måste minimeras

I dagens DN blir jag på ledarplats upplyst om att Skolinspektionen har släppt en rapport om mobbning. Man har granskat 50 skolor i hela landet. Resultaten varierar, men på många skolor följs inte rutiner, vuxna tittar bort och det saknas ett gemensamt förhållningssätt. Viktig är också kartläggningen av de otrygga platserna i skolmiljön, vuxennärvaron samt att personalen verkligen lyssnar på eleverna. Dåligt språkbruk, dagliga verbala eller fysiska kränkningar får inte normaliseras, utan måste stoppas omedelbart.

"Mobbning handlar om maktmissbruk, om att elever ger sig på någon som är svagare. I regel syftar man också på ett systematiskt beteende. Urtypen är ett återkommande och allt hänsynslösare hackande uppifrån och ned." (DN 3 feb 2010)

Göteborgsposten menar att det krävs mer av de vuxna i skolan. HD menar att det krävs mer ork. Sådant är givetvis fallet. Det krävs en ledning kring vilket program som ska följas, rutiner och uppföljning. När de vuxna är säkra på vad som gäller blir barnen det. När de vuxna signalerar trygghet, tydlighet och trevlighet tar eleverna efter. De äldre eleverna kan bli förebilder för de yngre. Avsteg kommer tyvärr alltid ske, men måste tillrättavisas.

Aftonbladets läsare vittnar om starka, otäcka mobbningsminnen. Jag är säker på att mobbning etsar sig fast och brännmärker självkänslan. En person som mobbas i skolan får livslånga ärr. Något som "runt-omkring-kompisarna" kanske inte förstår förrän de träffar personen ifråga tio år senare på en buss och frågar om han/hon kommer på tioårsjubiléet och får "aldrig i livet" slängt i ansiktet på sig. Eller som den utsatta inte vågar berätta om förrän han/hon är vuxen och bär med sig i form av en skepcis till skolan som sådan.

Redskapen som skolan har mot mobbning är samtalet och föräldrakontakten. Men även värdegrunden i sig, då ju den är det starka, gemensamma målet. Barnen vet exakt vad de ska säga i en diskussion om hur en bra kompis är, men agerar inte enligt mönstret när de kommer ut på rast.

Jag anser att alla former av kränkningar måste anmälas till någon instans på skolan samma dag. Om det inte sker blir de nämligen bortglömda. Samtal hålls enklast enligt en mall som samtalsledarna är utbildade i. En strategi ska finnas på skolan. Den anges i likabehandlingsplanen, som enligt lag ska finnas på varje skola. Just elevernas upplevelser av mobbning kan också anges i Jämför-service för att trygghetsgraden ska synliggöras. Det om något borde ju sporra rektor och lärare att stävja mobbningen. Skolor med över 3 % mobbning borde upprätta åtgärdsplaner för hur mobbningen ska stoppas och förebyggas.

Gerdau vill tillsätta en mobbningskommission. Lotta Edholm skrev ett bra inlägg i december om vad som görs mot mobbning i Stockholm.
Bloggar: Nora4you, Marios blogg, imike, Bondeson

Etiketter: , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter