onsdag 14 november 2012

Budget 2013 om inkludering av nyanlända och sfx

Under debatten om arbetsmarknad, företagande och integration i budgetfullmäktige höll jag ett andra anförande som löd enligt följande:

Tiden är förbi när människor som kom till Sverige sågs som offer. Det du har med dig är en styrka, något att bygga vidare på, utgå från. Tiden är förbi när du som nyanländ var tvungen att offra det du hade med dig; språk, kultur, yrkesbakgrund. Det du har med dig är en tillgång, något att bygga vidare på, utgå från. Det är etableringslotsen som ska se resurserna, leda rätt - men det är individen som gör jobbet. Lära sig språket, skaffa ett jobb, hitta nya vänner, få barnen att nå målen i en ny skolkultur.

I SFI ska individens behov av språkutbildning sättas i centrum. Individens framtidsdröm ska vara utgångspunkten för hur undervisningen organiseras. SFI ska vara effektiv och ha hög grad av valfrihet för den enskilde. Så sker idag.

Tack vare en sådan flexibilitet kan Sumeya arbeta på dagen och läsa svenska på kvällen. Det ska vara en tydlig koppling mellan svenskundervisning, livet i Sverige och den studerandes framtida yrkesval. SFI ska vara en naturlig del av jobbplanen. Att se individen är att individanpassas SFI så var och en får en meningsfull uppgift där man studerar på sin egen nivå. Så sker idag.

När människor kommer till Sverige med en yrkesutbildning ska den resursen givetvis tas tillvara. Valideringen av kunskaper måste snabbas på, men det samarbete vi har i länet kring de sfx-utbildningarna är viktiga. Deltagarna lär sig svenska språket snabbare och etablerar sig på arbetsmarknaden fortare. Ingången via yrket stärker elevernas studiemotivation och självkänsla. 8 av 10 elever var i egenförsörjning ett till två år efter avslutat sfx. Det finns svenska för tex hantverkare, lastbilschaufförer, medicinsk personal och svenska för företagare. 7 av 10 startar eget företag eller får anställning efter genomgången kurs av svenska för företagare. Vi samverkar i länet kring sfx och kurser i samhällsorientering.

Vi gör så mycket från stadens sida, men det viktigaste arbetet görs dagligen av handläggarna, lärarna, lotsarna:
Och när de - men även du och jag som grannar eller som föräldrar till klasskompisar - ser på de nyanlända utifrån vad de skulle kunna bli och bidra med - istället för att se på dem utifrån sina brister i språket - DÅ har vi ett Stockholm där alla kan växa!

Jag yrkar bifall till komunstyrelsens förslag.

Etiketter: , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter