torsdag 6 december 2012

Om återvinning i Mitti Bromma

I senaste Mitti Bromma nämndes att Centerpartiet lokalt kämpar för bättre återvinningsmöjligheter för brommaborna. Följande gick att läsa i en notis:

"BROMMA Återvinningsstationerna lyser med sin frånvaro i stora delar av Bromma. I områden som Nockeby, Äppelviken, Olofslund och Höglandet finns knappt en enda sedan de boende klagat på att stationerna misskötts och på att folk dumpat oåtervinningsbara sopor där.

Men nu måste de komma tillbaka anser Brommacentern som säger att man pejlat av intresset.

Just nu utreder FTI AB, som sköter insamlingen i Stockholm, nya platser för återvinningscontainrar i Bromma."

Då vi lade ut initiativlistor för en återvinningsstation i början av 2012 fick vi 179 namnunderskrifter för en sådan. Jag hoppas att FTI AB får bygglov för nya återvinningsstationer tex i Annedal, vid Brommaplan och i Nockeby. På senaste stadsdelsnämndsmötet sa jag också att det är viktigt att vi politiker står upp för dessa, då en infrastruktur för miljövänlighet måste finnas i stadsmiljön, i väntan på hemhämtning tex genom optiskt insamlingssystem.

Etiketter: , , , , ,

2 Comments:

Blogger Unknown said...

Jag läste artikeln och tänkte på din blogg när jag gjorde det! =)

:: David

torsdag 6 december 2012 21:34:00 CET  
Blogger Helen Törnqvist said...

Hej David! Tack för din kommentar. Vad roligt att du såg notisen i Mitti Bromma och då tänkte på min blogg. Vänliga hälsningar, Helen.

söndag 9 december 2012 19:18:00 CET  

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter