fredag 15 mars 2013

Gårdagens beslut i Utbildningsnämnden

Igår hade vi möte med Utbildningsnämnden i Stockholm. Bland annat antogs en utvecklingsplan för matematik och ett ärende om karriärvägar för lärare. Det är av stor vikt att det finns möjlighet att göra karriär inom den didaktiska grenen i skolan.

Alliansen lade några olika särskilda uttalanden, bl.a. vad gäller remissen om matavfallsinsamling, där vi välkomnar handlingsplanen och ser fram emot att arbetet intensifieras i enlighet med handlingsplanen. Dessutom lade vi ett SU i frågan om en vidaredelegation av beslutanderätt i upphandling av persontransporter. Det handlade om att staden givetvis ska följa de riktlinjer som finns vad gäller miljö i upphandlingen. Men också att man måste begära in utdrag ur belastningsregistret från de personer som ska arbeta med att köra barnen. Det finns en tydlig skrivning om detta från Skolverkets juridiska avdelning, men det tål att upprepas, betonas och understrykas eftersom okunskapen är stor. Vi skrev: "Förskolebarn och skolelever som använder skolskjuts kan ibland befinna sig i en utsatt position i samband med skjutsen, då vårdnadshavaren inte finns med. Därför är det av största vikt att man i samband med upphandling säkerställer att utförarna uppfyller alla säkerhetskrav enligt stadens riktlinjer för arbete med barn och unga." Det värsta som kan hända är väl att ens barn blir utsatt för övergrepp. Det är av stor betydelse att barn skyddas från personer som är pedofiler. De barn i Stockholm som har rätt till skolskjuts är framför allt funktionsnedsatta och därmed i en ännu mer utsatt situation.

Jag minns själv från min egen tid med skolskjuts i tio år hur beroende man var av den vuxne chauffören. Jag kände mig mer trygg med vissa personer än med andra. Några uppvisade större integritet än andra. Tyvärr var det väl också så att vi i taxin visade upp våra sämsta sidor mot någon som visade sig sårbar, men den vuxne har alltid ett vuxenansvar och att hålla sig till det som är rätt, etiskt och lagligt.

Etiketter: , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter