torsdag 6 juni 2013

Förslag om förbättrad återvinning

Igår på Världsmiljödagen träffade jag representanter för FTI AB, som sköter tömning och skötsel av återvinningsstationer här i Bromma. Det kändes bra att kunna lämna över Centerpartiets Brommanätverks förslag om förbättrad återvinning och ökad kommunikation med brommaborna.

Följande förslag överlämnades:
  • Återvinningsstationen vid Abrahamsberg måste flyttas in på gräsmattan för att tillgängligheten ska bli bättre och framför allt trängseln mindre. Det är trångt på gatan och även på trottoaren. Detta är prioriterat! Brommanätverket menar att en tall/gran eventuellt behöver sågas ned för att kunna genomföra detta, men att det är viktigt att det finns en infrastruktur för lätt och lönsam återvinning för stockholmarna.
  • Återvinningsstationen vid Kvarnbacksvägen måste ses över vad gäller bättre belysning och uppfarten måste lagas. Idag finns en stor - ofta vattenfylld - grop som gör återvinningsaktiviteten otrevlig. Det ska vara tryggt och trevligt att återvinna.
  • Diverse SMS-tjänster kan införas för att den som anmäler överfulla containrar får feedback på sin rapport och även kan göra rapportera snabbt och smidigt. I detta arbete måste det finnas ett klart och tydligt nummer på återvinningsstationen/containern så att det är lätt att kommunicera vilket kärl som är fullt. FTI:s vd Kenth Carlsson berättade att man nu inlett ett arbete med att den som felanmäler överfull container får ett sms som meddelar om att tömning har skett.
  • Håll Sverige Rent-appen behöver marknadsföras vid återvinningsstationerna. Ett försöksprojekt med denna app görs i Malmö.
  • Informationen till brommaborna behöver bli bättre. Jag föreslog att FTI kan försöka annonsera i samband med stadsdelsförvaltningens annonser, något som lät intressant.
  • Sensorer i containrarna för att signalera att ett kärl är fullt har redan testats i Västmanland. Man jobbar med tekniken, men är inte ända framme, enligt FTI.
  • Det är viktigt med information till nyinflyttade om hur han/hon kan återvinna förpackningar. Detta informationsansvar ligger enligt FTI AB på kommunen. Det kan förbättras, menar Brommanätverket.
  • I ämnet hem- och konsumentkunskap ingår ett kunskapskrav om hållbarhet och återvinning. Ett samarbete med dessa kan inledas så att eleverna får göra studiebesök eller FTI gör besök i klasserna.
  • Miljövärdar bör finnas vid Brommas mest belastade återvinningsstation i Alvik. Dessa kan hjälpa folk att sortera i de olika fraktionerna, men också stå med kartor för att ta in synpunkter om var i Nockeby man skulle kunna söka bygglov för en ny återvinningsstation.
FTI AB har förbättrat sin uppföljning av städning av återvinningsstationerna. Numera tar man ett foto på skräpet när man kommer till stationen. Det är ofta grovsopor som dumpas vid stationen, vilket är felaktigt. När man städat tar man ett foto för att visa på resultat. Information till brukarna om vad som är förpackningar respektive grovsopor kan göras bättre. Man har satt upp ett mål om att den fastighetsnära insamlingen ska öka till 50 %. FTI AB går in med X miljoner i en sådan satsning, men det bygger också på att bostadsrättsföreningar mfl ansluter sig. FTI AB längtar nu efter en proposition som säger att statsmakten ställer högre krav på producenterna. Vi i Centerpartiet i Stockholm vill hellre se att kraven ställs från kommunal nivå, men också att insamlingen av förpackningar och tidningar görs från kommunalt håll. Då kan Stockholms sköta insamlingen med tex hemhämtning av förpackningar och tidningar, som vi jobbar för här i Brommanätverket.

Samsung är först med att miljömärka sina varor enligt en internationell certifiering. Läs också hos Gröna Pengar. I Kina växer fram en återvinningsindustri av elektronikavfall.

Etiketter: , , , , , ,

4 Comments:

Blogger Palle Lilja said...

Bra praktiska åtgärder för att göra saker ännu bättre.
Gillas.

Tack för länken till Gröna Pengar förresten :-)

torsdag 6 juni 2013 13:22:00 CEST  
Blogger Helen Törnqvist said...

Hej Palle! Tack för din kommentar. Vad roligt att du gillar förslagen, som vi jobbar här för lokalt. Med vänlig hälsning Helen.

måndag 10 juni 2013 17:19:00 CEST  
Blogger Tomas said...

Ja det är bra att FTI blir uppmärksammade på problem genom engagerade politiker. Flera av förslagen gäller även generellt för andra kommuner bl.a. en mer lättillgänglig och mer pedagogiskt utformad skyltning vid stationerna (minska på överinformation, ett rak enkelttydligt budskap)men även behållarnas utformning måste förbättras så det blir lättare att lämna förpackningarna.
Hälsningar Tomas C

torsdag 27 juni 2013 09:08:00 CEST  
Blogger Helen Törnqvist said...

Tack för din kommentar, Tomas. Det där med behållarnas utformning tar jag med mig, men också att inte överinformation förekommer. Tack!

torsdag 27 juni 2013 09:20:00 CEST  

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter