söndag 20 april 2014

Återvinning av mobiltelefoner behöver öka

Jag läser i SvD näringsliv att många mobiltelefoner inte återvinns, utan troligen blir liggande i hemmen. Enligt artikeln finns det lite ekonomi i att lämna in sin gamla mobiltelefon. Värdet ligger i tekniken. Det är givetvis viktigt att lämna in de gamla mobiltelefonbatterierna till återvinning, men det är ju också en miljönyttig poäng i att låta den gamla mobiltelefonen få nytt liv i form av återbruk.

Vi måste verkligen se på våra uttjänta produkter och kläder som resurser. Det som är gammalt och ute för mig kan hos någon annan finna en ny funktion och därmed spara energi och att vi med materialåtervinning slipper utvinna nya resurser, vilket besparar oss klimatutsläpp.

Återvinningen av elprodukter ökar dock. I fjol återvann varje svensk i genomsnitt drygt 15 kilo batterier eller elavfall.

Etiketter: , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter