lördag 14 juni 2014

Miljökonsekvensbeskrivning om belysning i Judarn

I torsdags fick Alliansen svar på den skrivelse vi la tidigare i år om belysning i Judarns naturreservat. Förvaltningen hade kallat till möte och svarade att belysning inte passar in i naturreservatets syfte.

Alliansen lade ett förslag till beslut om att vi inledningsvis vill se en miljökonsekvensbeskrivning av vad det innebär att föra upp belysning i naturreservatet. Det handlar inte om lampor och inkräktande på stigen runt sjön, utan om sträckningen från Ängbyplan och upp till Åkeshovs slott.

När vi var ute och promenerade i området i skymningen en marskväll mötte vi många, både joggare och sådana som promenerade. Med belysning kan grönområdet tillgängliggöras för fler under längre tid av dygnet. Det blir lättare att jogga om man ser vattenpölar innan man klampar ned i dem. Viktigt i sammanhanget är att den sträcka som vi föreslår att man gör en miljökonsekvensbeskrivning om består av en bred väg där arbetsfordon kan komma fram.

Läs beslutet nedan:

"Bromma stadsdelsnämnd beslutar

att                göra en miljökonsekvensbeskrivning av vad uppförande av belysning i Judarns naturreservat skulle innebära
att därutöver anföra
Belysning i väl valda delar av Judarns naturreservat skulle öka tillgängligheten av naturen och öka tryggheten vid spontanidrott. Att föra upp belysning på stigen runt sjön är inte aktuellt. Alliansen vill att förvaltningen genomför en miljökonsekvensbeskrivning av ett uppförande av belysning på grusvägen som går från Färjestadsvägen vid Ängbyplan, fram till den nordöstra grillplatsen och sedan vidare österut mot hundstallet/Åkeshovs slott. Denna väg är framkomlig vad gäller fordon och skulle kunna bli en fin joggingslinga även kvällstid."

Etiketter: , , , , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter