fredag 17 juni 2016

Uppgradera Tunnlandsparken till stadspark

Igår på stadsdelsnämnden lade jag en skrivelse om parkutveckling av Tunnlandsparken ovanför Brommaplan. Den gick in till förvaltningen för besvarande. Läs skrivelsen nedan:

Skrivelse till Bromma stadsdelsnämnd om Tunnlandsparken
I samrådsremissen kring Centrala Bromma tidigare i år pekades Tunnlandsparken ut som stadspark. Redan idag fyller parken en viktig funktion som grönyta och park. Den kommer att bli än viktigare i samband med nybygge i Brommaplans centrum och med fler bostäder vid reningsverket.
Centerpartiet anser att staden redan nu ska planera för att reservera de medel som vid nybyggnation automatiskt ska avsättas till konst (den sk 1 %-regeln) som kan bidra till olika funktioner i Tunnlandsparken. Exempelvis kan stenstatyer i form av olika djur locka barn till lek. Träd och buskar i olika formationer kan skapa fantasifulla rum i parken. Målade pallkragar kan ställas upp för stadsodling. En klättervägg med mosaik kan ha en dubbel funktion. Med funktionell konst kan Tunnlandsparken lyftas till stadspark.

Stadsdelen bör inte vänta så länge som till att framtida detaljplaner blir klara, utan behöver redan nu planera för en park som lever upp till de nya Brommabornas förväntningar.
För att Tunnlandsparken ska uppgraderas till stadspark krävs några åtgärder:

-          Lekplatsen för mindre barn strax bredvid grusplanen bör rustas upp och utvecklas.

-          Platser för stadsodling bör pekas ut.

-          Aktivitetsstationer som boulebana, klättervägg, skateboardramp kan anläggas i samverkan med föreningar och företag för att parken ska få flera olika funktioner för olika målgrupper.

-          Grillplatser med fasta bänkar och bord bör byggas på några platser. Dessa kan bli sociala mötesplatser för olika åldersgrupper såväl vinter- som sommartid.

-          Skyltar till och vid parken bör sättas upp

Centerpartiet föreslår också att Brommaborna ska få vara delaktiga i vilka funktioner som ska finnas i stadsparken Tunnlandsparken. Detta skulle kunna göras i form av ett mini-samråd vad gäller parken. Ett mini-samråd skulle kunna gå till så att förvaltningen i utställningsform bjuder in Brommaborna och ungdomsrådet att föreslå hur befintlig park ska rustas upp och utvecklas.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag:

Att förvaltningen driver frågan om att kunna tillgå medel avsatta för den sk 1 %-regeln vid ombyggnation av Brommaplan till utveckling av Tunnlandsparken.
Att förvaltningen låter Brommaborna vara delaktiga i att föreslå olika funktioner som skulle kunna tillföra ett mervärde till Tunnlandsparken i t ex ett mini-samråd.

Att förvaltningen rustar upp och utvecklar Tunnlandsparkens lekplats.

Att förvaltningen sätter upp skyltar som visar till Tunnlandsparken

Etiketter: , , , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter