söndag 19 april 2009

Underlätta för företag när affärsimmigranter kommer

Företagarna kom i mars ut med en rapport om affärsimmigration. Alltså företagarinvandring. Dvs personer med utländsk bakgrund som kommer till Sverige för att starta ett företag.
Rapporten hänvisar till Kanada och Australien dit affärsimmigranter bidragit med kapital och nya idéer. Gränser öppnas för affärsimmigranter i och med den nya arbetskraftsinvandringslagen: ”En utlänning som har sin försörjning ordnad genom näringsverksamhet ska kunna beviljas uppehållstillstånd om utlänningen har reell förmåga att bedriva den aktuella verksamheten. I utlänningslagen ska förtydligas att ett tidsbegränsat uppehållstillstånd får beviljas den som har för avsikt att bedriva näringsverksamhet." I Sverige skulle affärsimmigranter kunna bidra med att köpa företag som ska läggas ned på grund av åldersstrukturen bland företagare i landsbygdslänen. Många av de väntade affärsimmigranterna tros komma från asiatiska länder, där skattesatsen är lägre och arbetsmarknadsreglerna är mindre krångliga. Företagarna nämner att det bästa sättet att möta dessa företagarinvandrare är genom att ordna goda förutsättningar för företagare, inte särskilda bidrag eller invandrarstimulanser, utan på lika villkor med etablerade företag. Men då måste ju turordningsregler bort, arbetsgivaravgifter sänkas och en regelförenkling ske.

Etiketter: , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter