onsdag 2 december 2009

Förbifarten för folk med miljöförnuft

Ikväll har jag varit på Stockholmcenterns politikpub som handlade om klimatförhandlingarna i Köpenhamn. Målet är ju att skriva ett globalt avtal som syftar till att vi minskar utsläppen såpass att vi klarar oss undan större klimatförändringar med smältande poler, översvämningar och orkaner. Samtidigt som Andreas Carlgren jobbar för att få med jordens alla länder på tåget har Centerpartiet drivit frågan om att bygga Förbifart Stockholm och lyckats få till en väg som drivs i tunnel och på så sätt räddar Västerorts lunga Grimstaskogen. Uppdrag Granskning antyder att vägen kommer att öka utsläppen.

Det avtal Carlgren ska ta i Köpenhamn handlar främst om att få ned utsläppen, men också om hur man kan föra över teknik mellan länder, samt hur man kan göra klimatanpassningar. Självklart kommer teknikutvecklingen vara av avgörande betydelse för hur stora utsläpp bilarna i framtiden har. Med ekonomiska styrmedel (likt trängselskatten som nu möjliggör byggande av förbifarten) kommer våra politiker i Sverige och Stockholm att kunna se till att utvecklingen påskyndas och går åt rätt håll. Dessutom blir det möjligt för många att ställa bilen hemma då en ny led för kollektivtrafik faktiskt förverkligas. Det tredje är att köerna i Västerort inåt city minskar.

Människor är smarta. Vi inser att miljöarbetet sker underifrån med egna handlingar. De allra flesta vill vara miljövänner. Vi vill köra så miljövänligt som möjligt, försöker samåka och ställer bilen hemma så ofta vi kan. Miljöpartiet skuldbelägger istället människor som ibland måste eller vill använda sin bil. Det är att förringa människors insatser och medvetenhet, menar jag. Centerpartiet vill att det ska vara enkelt, roligt och lönsamt att vara miljövän.

När Stockholmscentern gick från ett konstant nej till ett ja till förbifart Stockholm hösten 2005 var det i ett vägskäl man stod. Vi tog rätt väg. Vi sa ja till utveckling, ja till att förenkla för människor och företag, men även ja till miljön då vi drivit på den miljövänliga lösningen, trängselskatter, koldioxidskatt och miljöbilsutvecklingen. Vi vill också att man tillsätter en miljörevisor som följer och öppet redovisar byggprocessen. Jag undrar vad av allt detta som mp har gjort - utom att skrika nej och givit oss slaget under bältet om att vi är miljörasister? Var finns miljöpartiets miljöförnuft? Bloggar gör Per Ankersjö, Stina Bengtsson, Christer Jonsson

Etiketter: , ,

2 Comments:

Blogger Chri$ said...

Människor må vara smarta, men centerpartister verkar vara undantaget som bekräftar regeln. Att "skuldbelägga" bilister är ett helt orelevant stickspår i sammanhanget. Det handlar om man bygger infrastruktur för kollektivtrafik eller för ökande bilism med ökade utsläpp som följd (enligt forskarna, ja enligt Vägverket själva, enligt alla utom motorvägs... förlåt miljöministern).

Att totalt strunta i ALL FAKTA kring Förbifartens påverkan, kring hur utvecklingen kring "alternativa" bränslen (som ju inte heller är outömliga) och hur sakta elibilar etc kan få en viss inverkan är ju helt otroligt för ett riksdagsparti. Som dessutom för inte så länge sen profilerade sig som miljövänligt. Turerna kring förbifarten borde väl dock få alla utom politiska broilers inom partiet att inse sanningen.

onsdag 2 december 2009 22:52:00 CET  
Blogger Helen Törnqvist said...

Tack för din kommentar Chri$. Menar du att vi ska säga nej till utveckling och tillväxt? Menar du att Stockholm ska låsa in sig med Essingeleden? Menar du att ett växande Stockholm ska stanna upp i infrastrukturen? För mig är det bakåtsträvande. När nu Carlgren och regeringen satsar på teknikutveckling och en miljöanpassad motorväg som kan ge möjlighet till kollektivtrafik på tvärsen vill jag applådera. Jag vill se ett Stockholm som växer och där jag får växa, inte låsas in.

fredag 4 december 2009 10:54:00 CET  

Skicka en kommentar

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter