lördag 29 maj 2010

Se till individerna - inte antalet barn

Barngruppernas storlek i förskolan diskuteras i Stockholm. Nu vill Moderaterna ta bort maxtaket för antal barn per grupp. Per Ankersjö och vi i Centerpartiet har drivit denna linje länge i kommunfullmäktige.

Antalet barn per grupp måste bero på vilka behov de barn som går i gruppen har, vilken pedagogik man har, samt hur övriga förutsättningar ser ut. Att mäta kvalitet i form av antal barn per grupp är ett väldigt trubbigt instrument. På ett ställe kan behovet av språkutveckling vara stort, vilket kräver mycket dialog anpassad till snäppet över den nivå barnet befinner sig på och på ett annat är barnen från hemmen tränade att sitta stilla och lyssna till en bok längre stunder. En förskola kanske har krävande och kräsna föräldrar som har behov av mycket information, medan en annan har hittat ett fungerande system för information på såväl grupp- som individnivå. Det beror helt på vilken ledning förskolan har och vilka anställda som arbetar där dvs vilken pedagogik och vilka metoder de utformar tillsammans. Nog måste det vara upp till personalen att utifrån förutsättningarna avgöra om man kan ta in flera eller färre barn. Och nog ska de anställda som lyckas ha nöjda föräldrar och barn som utvecklas bäst med bäst överlämning till skolan ha mest betalt.

Något annat missvisande med att mäta antalet barn per grupp är att man kanske har 6 barn per pedagog på våren, men 5 barn på hösten. Är då verksamheten bättre på våren än på hösten? Nej, det handlar om vilken verksamhet man kan leverera under tiden man är med barnen.

Jag anser att det kan vara hämmande att ha ett stadsövergripande beslut. Det hindrar ju tex en förskola från att ta in extrabarn så att de kanske får råd att deltidsanställa någon till att följa med på utflykter några timmar två dagar per vecka, istället för att bara ha möjlighet att åka ut vid ett tillfälle per vecka.

Däremot måste tillbyggnaden av förskolor fungera. Där behöver det finnas funktioner i staden som tipsar fristående verksamheter att ansöka om tillstånd att starta upp i nybyggnations-områden.

Lotta Edholm och Hans Åberg bloggar också, men anser att det är bra med ett tak.

Etiketter: , , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter