söndag 17 april 2011

Värderingsskifte i skolan

Svenska skolan diskuteras. Det handlar både om driftformen och om innehållet, men också om lärarens roll. Självklart måste lärarnas roll stärkas. Det gör den bara genom att lärarna tar sig mandatet att se sig som de självklara ledare som vet vart, hur och varför eleverna ska erövra kunskaper och färdigheter. Först i sitt eget ämne och sedan med tillit till kollegornas ämnen och undervisning, så att lärarna stödjer varandra och kan ge eleven lugnet att lära. Och skolledarna ska leda arbetet på skolnivå.

Alliansen har infört ett värderingsskifte i skolan. Alla de reformer som genomförs till hösten är viktiga: Ny betygsskala, ny skollag, nya kursplaner med tydliga kunskapskrav där språket ska vara ett perspektiv i alla ämnen. Därefter kommer lärarlegitimation.

Det finns mer att göra. Elever ska ha rätt att överklaga betyg. Lex Sarah i skolan behövs också. Sedan ska vi utvärdera och följa upp. Visa på positiva exempel. För framtiden och för att varje individ ska få möjlighet att växa så mycket som han/hon har potential till.
DN, DN, PJ Linders krönika

Etiketter: , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter