lördag 7 maj 2011

Barnfattigdom bekämpas inte med bidrag, Borg!

Jag läser i DN att Anders Borg vill storsatsa på barnfamiljer och särskilt de som lever i fattigdom. Åh, tänker jag och ser framför mig följande jobblinjelista som skulle ge empowerment och självkänsla åt både föräldrar och barn:
  • Försörjningsstödet görs om till försörjningslån. Avbetalningsplaner ska göras med kommunens rehabiliteringsansvarige (oavsett personens hälsostatus). Individen har behov av att känna meningsfullhet genom att bidra fullt ut i samhället. Om det i vissa fall är berättigat till försörjningsstöd att delta i språkverksamhet som sfi eller tex någon utbildning som konverterar utländska betyg till svenska ska det ses som studiestöd. Men så fort språkkurserna och samhällsorienteringen är klar utifrån uppsatta rimliga tidsmål med etableringslotsen (beror givetvis på den nyanländes litteracitet) ska stödet bli lån som på sikt ska betalas tillbaka.
  • Föräldrarna behöver och måste vara arbetande förebilder för sina barn som snabbare kommer in i samhället och språket än föräldrarna. Annars föreligger risken om ett maktvakuum mellan föräldrar och barn, där barnen i sitt försprång sitter på initiativet. Därför är sysselsättning och snabbt förvärvade språkkunskaper av största betydelse för föräldrarna. Ett extra bidrag är inte bra, utan gör bara personerna mer nergångna och i utanförskap. Det är inte någon lösning alls, mer än på kort sikt för att dämpa ett dåligt samvete. Föräldrarna måste få jobba. Kanske deltid till en början. Då kan man inte heller ge sig på deltidsarbetena i kommunerna, som Borg föreslår, utan måste ha dem kvar. För övrigt är det fler kvinnor än män som jobbar just deltid för att kombinera med att starta företag.
  • Ägarskiftesprogram måste till. Gärna gentemot sfi. Det finns lönsamma branscher där ägarna vill gå i pension. Punkt ett är att identifiera branscherna. Det är svårt att hitta ägare på orten. Men gör en lista på AMS.SE , det vill säga Arbetsförmedlingens sida, där det står företag till salu. Inget ont om danska eller holländska perenner eller krukväxter, men nog känns det härligare att gräva upp violer ur sörmländsk mylla än att veta att den fraktats hundra mil.
  • Barnfattigdom bekämpas bäst med utbildning. Företag söker anställda med kompetens. Inför en kompetensförsörningsplan för förskolan där det behövs kvinnor och män med kunskap.
För övrigt gillar jag såklart Borgs förslag om höjda lärarlöner. Gärna till de lärare som har lyckats väl och är skickliga. Sedan kan det behöva åtgärdsprogram för lärare som känner att de år efter år misslyckas. Handledning eller specialpedagog i klassrummet för utredning av orsakerna kan vara positivt.
Rättelse kl 08:04: Rubriken är inte "Barnbidrag..." utan "Barnfattigdom..." Ber om ursäkt.

Etiketter: , , , , ,

2 Comments:

Blogger Pia Bernthling said...

Att göra försörjningsstödet till lån skapar klyftor än mer. Det kommer bli katastrof verkligen. Hur ska dessa människor som då får lån kunna komma tillbaka när de väl får arbete. Vi betalar skatt för att hjälpa dem som har det svårt och det är det som är att bidra till allas välfärd.
Att tvinga till heltider är inte heller rättvist man glömmer bort att det finns dem som vill ha deltid och ska så få ha det.Många kombinerar som du skriver halvtid med att ha företag. En del väljer att arbeta deltid för att de inte orkar mer och kan klara sig på det.
Ägarskiftet måste komma till så inte bra lönsamma företag går i graven.

lördag 7 maj 2011 11:40:00 CEST  
Blogger Helen Törnqvist said...

Hej Pia! Tack för din kommentar. Jag tror att man mycket väl kan se över systemet för att se efter om det är möjligt att införa sociallån. Det skulle ge rakare ryggar på många. Att få sin elräkning ersatt av kommunen eller att låna för att kunna göra rätt för sig är stor skillnad, också vilka signaler välfärdsstaten sänder ut. Givetvis ska hemlösa få chans att rehabiliteras till ett värdigt liv med bostad osv. En stark människovärdesgaranti ska finnas. Men tyvärr är det så att bidrag gör människor beroende.

Jag tycker inte heller att det är bra att tvinga till heltidsjobb. Där finns ju LAS där sist-in-först -ut gör att de som jobbat längst har lite större valfrihet att kunna gå upp i tjänst. Jag tycker det var skönt att jobba deltid och att få kunna göra valet. Men inte alla verksamheter tillåter det schemamässigt. Där måste verksamheten och brukarnas behov gå först. Personal i välfärden är ett medel, inte ett mål i sig. Ha det så gott, Helen.

söndag 8 maj 2011 06:33:00 CEST  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter