onsdag 29 juni 2011

Fria skolor ska inte styras av samhället

Mikael Damberg som är skolpolitisk talesperson för Socialdemokraterna vill att regeringen snarast ska agera för högre kvalitet i friskolor och sjösätta en utredning om friskolors vinster mm. Han skriver på DN debatt. Utredning eller inte; Damberg efterlyser kvalitetskrav och vill styra mer.

Kvalitetskraven måste vara måluppfyllelsen, behöriga lärare och en god arbetsmiljö. Dessa kriterier finns redan idag och sätts upp av respektive kommun, utöver de krav Skolinspektionen har vid granskningar. Kvalitet framkommer i kvalitetsredovisningar och brukarundersökningar, vilka åskådliggörs på Jämför Service som är lättillgängligt för just brukarna. Valet av skola sker av föräldrar och barn, inte av politiker. Inte kan politiken styra friskolornas verksamhet. Ansvarsutkrävandet sker ju av föräldrar och elever, inte uppifrån.

Givetvis ska Skolinspektionen granska och döma, ibland till och med kunna stänga skolor som inte håller måttet. Men det ska gälla oavsett driftsform. Friheten att utveckla pedagogik kan inte begränsas genom samarbetsavtal, som Damberg föreslår. Friheten att utveckla pedagogiken sker inom ramarna för skollagen och läraravtalet, redan idag.

Inför en Lex Sarah för skolan oavsett huvudman så att personalen får möjlighet att värna kvaliteten på en ny nivå. En möjlighet att anmäla missförhållanden eller undermålig kvalitet. Kvalitet byggs framför allt underifrån där målen måste sättas upp av de som ska jobba för dem. Med positiva exempel kan verksamheter utvecklas och konkurrera med varandra. Det fria skolvalet ska inte underskattas av samhället, då det ägs av brukarna.

Etiketter: , ,

1 Comments:

Blogger Hemlige said...

Nyligen kom rubriker om ett nationalsocialistiskt sommarläger för barn. Men Centerpartiet har inget emot nationalsocialistiska friskolor, så länge de uppför sig under de minuter skolinspektionen befinner sig där.

onsdag 29 juni 2011 11:01:00 CEST  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter