torsdag 23 juni 2011

Lärarrollen i samverkan

DN:s ledare skriver idag om läraravtalet och att frihet ger kvalitet. Man menar att lärare måste ha ett visst mått av frihet för att kunna utföra sina uppgifter. Jag menar att resultatet ständigt måste stå i fokus. Lärarna är medlet för att nå målet om så höga kunskapsnivåer som möjligt för eleverna.

Självklart ska lärarna arbeta med frihet under ansvar. Men när arbetsuppgifterna kräver närvaro i skolan för att man ska arbeta ämnesövergripande, med dokumentation eller med extra tillfällen för möjlighet till bedömning måste också avtalet möjliggöra mer närvaro i skolans lokaler. Att utöka undervisningstiden till alltför många minuter ger dock inte kvalitet, utan trötta lärare.

Lärarrollen har förändrats på gott och ont. Lärarskapet är inte längre en enmansshow, utan en del av en hel skola, givetvis med ansvar för sina elever och sitt ämne. Nya läraravtalet ger både frihet och möjligheter för samverkan, såvitt jag förstår. Nu är det förtroende för vår duktiga lärarkår som gäller så att lärarna känner att de har stöd från samhället i övrigt.

Etiketter:

1 Comments:

Blogger Jan Lenander said...

Frihet ger också bra samarbete. Kommunernas tvångskommenderingar för att behöriga lärare ska hjälpa de obehöriga är bara obehagligt. Bra samarbete bygger på starka positiva mål och uppdrag att samarbeta kring inte på ett regleverk om hur länge man ska tillbringa tid tillsammans.

Centerpartist och lärare men jag tycker att partiet behöver en rejält mycket bättre och mer genomtänkt skolpolitik.

torsdag 23 juni 2011 16:38:00 CEST  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter