söndag 10 juli 2011

Vinst incitament för att sprida god pedagogik

Andrew Coulson skriver idag, utifrån egen forskning, på SvD Brännpunkt om incitament för skolor att sprida god pedagogik. Svaret stavas vinst som drivkraft.

Tack vare möjligheten att göra vinst kan skolorna få möjlighet att sprida god pedagogik och upprätta sund konkurrens, till exempel till andra kommuner runtom i Sverige genom att inom koncernen starta nya enheter, men också i form av samarbeten med andra intressenter - eller till och med med öppna konkurrenter och genom att nå publicitet.

God pedagogik fokuserar kvalitet i form av resultat, istället för tjat om resurser. God pedagogik förutsätter en vision med handlingsplan där de anställda riktar fokus åt samma håll. Dessutom bildar lärare och rektorer ett nät runt varje elev tillsammans med föräldrar. Ett nät som ger eleven kraft och stöd att ta sats att studsa i genom att erövra kunskap som leder honom/henne till nästa utvecklingszon.

I Stockholm tar friskolorna ytterligare marknadsandelar och är nu uppe i över 40 % för gymnasieeleverna. Med tanke på den nedåtgående kurvan i antal gymnasieelever kan tidigare års ev vinster vara buffert att klara av en årgång med för få elever. Något som skapar en reell valfrihet för brukarna. Bufferten är givetvis en ekonomisk trygghet för företagaren. Något som den kommunala skolan som gör minusresultat får per automatik av kommunen. Den kommunala skolan blir dock betecknad som anslagsenhet, istället för resultatenhet.

Läs följande citat ur artikeln som dagens inspirationskälla till mitt resonemang:
"Det centrala problemet för världens utbildningssystem är inte bristen på utmärkta skolor, utan snarare oförmågan att på ett rutinmässigt sätt kopiera de goda skolornas framgångar. Om ett företag gör en bättre mobiltelefon eller säkrare bil säljer det bättre och växer sig större, samtidigt som konkurrenterna tar efter framgångsreceptet. Inom utbildningssystemen är det annorlunda. Den som hittar ett bättre sätt att ge barnen kunskap når sällan bortom den egna stadsdelen. "

Johannes Åman skrev igår i DN om den parlamentariska utredningen och vinst för friskolor.

Etiketter: , , ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Hem

Design: Denna blogg är skapad av Daniel Runvik | Foto: Christina Bodelsdotter